Testületi sajtótájékoztató – április

Mezőtúr város képviselő-testülete 2019. április 25-én tartotta meg soros nyilvános és zárt ülését, melyen közel húsz előterjesztésről tárgyaltak. Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretein belül számolt be az ülés legfontosabb napirendi pontjairól.

Május 31-ig kell az Önkormányzat gazdasági társaságainak az elmúlt évi mérlegét lezárni, így a Mezőtúri Ipari Park Kft. 2018. évi éves beszámolójáról, és 2019. évi üzleti tervéről tárgyaltak a képviselők áprilisban. Mit tudhatunk a részletekről?

H.Zs. :  A Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetője az előző hónapban benyújtotta az anyagot.  Az előterjesztést a képviselő-testület megtárgyalta és az éves beszámolót, valamint az üzleti tervet is elfogadtuk. Pozitívumként fontos megemlíteni, hogy az elmúlt években a Kft. egyre több adásvételi szerződést kötött meg. Az előző hónapban Önkormányzatunk is eladott egy 4,6 hektáros területet egy cég részére, ugyanis az Ipari Park húsz hektárnyi területe  még mindig önkormányzati tulajdon és szántóként van nyilvántartva. Bízunk abban, hogy további érdeklődők is lesznek.
Az Ipari Parkkal kapcsolatban fontos kiemelni azt is, hogy hamarosan elkezdődik az a közbeszerzési eljárás, amely az Ipari Park területén  megvalósítandó fejlesztés kivitelezőjét fogja kiválasztani. Egy 430 millió forintos projekt valósul meg, mely keretében minden alapinfrastruktúra kiépül majd. A fejlesztés részeként egy Szolgáltatóház is épül, amely kiszolgálja majd az ott működő cégeket, illetve új befektető jelentkezése esetén különböző szolgáltatásokat nyújt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 414 hrsz-ú, Kossuth Lajos út 23. szám alatti ingatlan (“Zöldkereszt”) értékesítéséről is szó esett az áprilisi ülésen. Milyen döntés született?

H.Zs. : Az ingatlant jelenleg a Magyarok Szövetsége Mezőtúri Szervezete bérli. A bérlő kisebb-nagyobb átalakításokat elvégzett rajta, azonban nem használják ki az épületet. Az ingatlan vonatkozásában vételi ajánlat érkezett Mezőtúr Város Önkormányzata részére. Ennek következtében a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy az ingatlant pályázat útján kívánja értékesíteni.

Beszámolót hallgathatott meg a testület a Mezőtúri Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről.
Mit tudhatunk a közbiztonság helyzetéről Mezőtúron?

B.A.V. :  Mint minden esztendőben, így idén is nagyon szép és teljes beszámolót kaptunk a Mezőtúri Rendőrkapitányság előző évi tevékenységéről. A beszámolóban szereplő adatok nagyon bíztatóak, hiszen a felsorolt információkból egyértelműen látszik, hogy az összes regisztrált bűncselekmény, a közterületen elkövetett bűncselekmények és a kiemelten kezelt bűncselekmények száma csökken, ezáltal a lakosok közbiztonságérzete is javul.  Ezúton szeretnék köszönetet mondani és további jó munkát kívánni a kapitány úrnak, illetve a városban és a határnál szolgálatot teljesítő minden rendőrnek.

 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról is tárgyalt a testület. Miért volt szükség a módosításra?

B.A.V. : A rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert sajnos városunkban sokan nem tartják rendben a portájukat, nem vágják le a füvet, vagy az állattartásban követnek el különböző szabálytalanságokat. Többször előfordult már, hogy hiába büntette meg őket az Önkormányzat, ez a büntetés behajthatatlanná vált. Az utóbbi időben lehetőség nyílt arra, hogy a NAV is részt vegyen ebben a behajtásban. Ezáltal módosítottuk a rendeletet, így a jövőben a Nemzeti Adó – és Vámhivatal is behajthatja ezeket a büntetéseket. Ezzel nem a megfélemlítés a célja az Önkormányzatnak, hanem az, hogy minden lakos tartsa rendben és tisztán a portáját, valamint tartsa be azokat az együttélési szabályokat, amelyeket ő is elvár a szomszédjaitól.

A legutóbbi ülésen szó esett a Települési Értéktár Bizottság elnökének személyében bekövetkezett változásról is. Mit tudhatunk erről?

B.A.V. : A Települési Értéktár Bizottság Szabó András elnökletével működött, melynek tagjai Patkós Éva, Kudlacsek Zsigmond, Pusztai Zsolt és Musulin Kornélia Mária. A közelmúltban elnök úr egészségügyi problémákra hivatkozva lemondott tisztségéről. A javaslatok alapján Berczeliné Boldog Máriát választotta meg a testület az Értéktár Bizottság új elnökének. Úgy gondolom, kiemelt feladata van a Bizottságnak, hiszen nagyon fontos, hogy értékeinket, hagyományainkat őrizzük, ápoljuk, megéljük és továbbadjuk az utókornak.

Ezúton szeretnék sok sikert kívánni az új elnök és a tagok munkájához.