Testületi sajtótájékoztató

Megkérdeztük…

Mezőtúr város képviselő-testülete 2018. november 29-én tartotta meg soros nyilvános és zárt ülését. Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretein belül számolt be az ülés legfontosabb napirendi pontjairól.

– A nyilvános ülésen tárgyalt a testület a folyószámlahitel igénybevételéről. Mit tudhatunk erről?
H.Zs.:
 A költségvetési gazdálkodás megköveteli az önkormányzat likviditásának mindenkori biztosítását. Ennek érdekében minden esztendőben 45 millió forintnyi hitelkeretet igénylünk a számlavezető OTP Banktól.  (Az elmúlt esztendőkben egyszer sem kellett a hitelt felhasználni.)

A likviditás biztosítása érdekében ugyanis szükséges olyan forrással rendelkeznie az önkormányzatnak, amely az önkormányzat bevételeinek időbeli eltéréséből keletkező likviditási problémákat áthidalja és biztosítja az önkormányzat fizetőképességének megőrzését.

A folyószámlahitel működési célra fordítható, egy éven belül használható fel és december 31-ig vissza kell fizetni az összeget.
A képviselő-testület döntött a témával kapcsolatban és elfogadta a határozati javaslatot.
–  A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program megvalósításának helyszínével kapcsolatban is tárgyaltak a novemberi soros ülésen. Miről esett szó?
H.Zs.:
 Mezőtúr Város Önkormányzata képviselő-testületi határozata alapján támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre. A projekt keretében a pályázók nem pénzbeli támogatást kapnak, a pályázat pozitív elbírálás esetén a Nemzeti Sportközpontok építteti meg a létesítményt. A projekt keretében 1 db D típusú (150 m2 alapterületű, gumiburkolatú, minimum 15 eszköz telepítését lehetővé tevő) sportpark épül meg.  A sportpark megvalósítási helyszíne előzetesen az Erkel Ferenc utcára lett tervezve.

Azonban a közművekkel történt egyeztetés során a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. az előterjesztéshez csatolt nyilatkozatában nem járult hozzá a kivitelezéshez, a meglévő gázelosztó vezeték kiváltására kötelezte Mezőtúr Város Önkormányzatát. Indikatív árajánlatot kértünk be a kiváltás tervezésére és kivitelezésére vonatkozóan. A beérkezett indikatív ajánlat szerint, illetve az ezen felüli engedélyes költségeket figyelembe véve a kiváltás teljes költségének becsült értéke bruttó 4 millió forint, amely az Önkormányzatot terhelné.

Lehetőségként felmerült a kivitelezés helyszínének megváltoztatása olyan helyszínre, amely a közműveket nem érinti. Ilyen helyszínt sikerült találnunk, az Ifjúsági lakótelepen a 13-as épület melletti területen. A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy ezen a helyszínen épüljön meg a Sportpark.

A TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú, „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról is döntöttek novemberben. Mit tudhatunk a pályázatról?
B.A.V. :
Mezőtúr Város Önkormányzata 2019-ben és 2020-ban a Fekete István utca, Erzsébet-liget és Ligeti-tó – önkormányzati tulajdonú – területeken megrendezésre kerülő „Túri Halas Napok” elnevezésű rendezvénysorozat lebonyolítására vissza nem térítendő támogatás elnyerését célzó pályázatot nyújtott be. A felhívás szerint a pályázatban maximálisan 5.000.000 Ft támogatást lehet igényelni.
A projekt keretében a rendezvény 2019. július 13-án és 2020. július 11-én a túri halas hagyományokat elevenítené fel. A „Túri Halas Napok” programon horgászverseny, halas ételeket készítő és étel-ital kóstoló rendezvény várná a kikapcsolódni vágyókat. Nem titkolt célunk a halfogyasztás népszerűsítése, valamint a régi halász-csíkász hagyományok felelevenítése.

A testület zárt ülésen döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához beérkezett pályázatok elbírálásáról. Mit tudhatunk a részletekről?
B.A.V. :
 Mezőtúr Város Önkormányzata 2000. óta minden évben támogatja a városban élő, hátrányos szociális helyzetű tanulóit felsőfokú tanulmányaik végzésében. Idén is csatlakoztunk a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek két típusa van. Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Huszonhárom pályázat érkezett be, melyből tizenötöt tudunk támogatni.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhettek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben akarnak tovább tanulni. Idén három érvényes pályázat érkezett be erre a kiírásra.
Ezúton is gratulálok a sikeres pályázatokhoz.

 

A közelgő ünnepek alkalmából Mezőtúr Város Önkormányzata nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!