Testületi Meghívók » Testületi meghívó 2023. február 23.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. február 23-án (csütörtökön) 1330órakor

 rendes nyilvános ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

  1. 1. Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) rendelete módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  1. 2. A települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  1. 3. A Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetőjének lemondásáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  1. 4. A fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló megbízási szerződés módosításáról ( a határozat melléklete az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  1. 5. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 6302/7 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  1. 6. A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2023. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról, illetve Mezőtúr Város 2023. évi rendezvényeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  1. 7. Mezőtúr Város Polgármestere 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  1. 8. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  1. 9. Tájékoztató a 2023. január 12. – 2023. február 15. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről, eseményeiről (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  1. 10. Bejelentések

Mezőtúr, 2023. február 16.

Szűcs Dániel

polgármester