Testületi interjú

Mezőtúr város képviselő-testülete 2019 márciusában kétszer is ülésezett. Március 21-én soron kívüli ülést, majd március 28-án soros nyilvános és zárt ülést tartott. Az aktualitásokról Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a lakosságot.

– A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 azonosítószámú „Mezőtúri Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás pénzügyi fedezetéről szóló határozat módosításáról döntöttek. Milyen döntés született?

H.Zs.: – A projekt összköltsége eredetileg 90 millió forint volt, de két alkalommal is közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az első alkalommal érvénytelenné nyilvánította a képviselő-testület ezt az eljárást, tekintettel arra, hogy 30 millió forint többletfinanszírozási igény keletkezett. Ezt követően úgy döntöttünk, hogy még egyszer lefolytatunk egy eljárást. Ekkor már egy jóval alacsonyabb ajánlatot kaptunk, de itt is több, mint 21 millió forintos többletfinanszírozást kell a megvalósításhoz hozzátennünk. A képviselő-testület döntése alapján ezt az összeget a mezőgazdasági vállalkozási tevékenységünk nyereségének a terhére finanszírozzuk. Most egy pontosítás végett került be ez az anyag a képviselő-testület ülésére. Nevezetesen, hogy ezt az összeget, a 21 372 143 forintot eredetileg nem tartalmazta a határozat, amelyet most pótoltunk. A bölcsőde fejlesztése hamarosan megvalósul. Amellett, hogy az épület energetikailag és egyéb módon is megújul, egy plusz csoportszoba kialakítására is sor került. Így a maximális létszáma a bölcsődének 48-ról 60 főre növekszik.

Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról is tárgyaltak. Mi indokolta ezt?

H.Zs.: – Most az útépítési projektek kerültek be a közbeszerzési tervünkbe. Jelenlegi információnk szerint három ütemben valósul meg az útépítési program, amely 35 utcát érint. Az első ütemben 11 utcának a közbeszerzési eljárása hamarosan elindul. Kérem a megértésüket és türelmüket a mezőtúri lakosoknak, de szigorú előírásoknak, szabályoknak kell megfelelni, tervekkel kell rendelkezni, közbeszerzési eljárást kell az önkormányzatnak lefolytatni. A célunk az, hogy augusztus végére, vagy szeptember elejére a három ütem megvalósuljon.

A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásához való hozzájárulásról tárgyaltak. Ez mit takar?

H.Zs.: – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. nyújtott be pályázatot. A pályázat műszaki tartalma: az Ifjúsági lakótelepen a játszótér bővítése, 6,5 millió forint lesz a projekt összköltsége, 100 százalékos támogatási intenzitással. Korábban már beszámoltam arról, hogy a 150 négyzetméteres alapterületű, 15 darab elemet magában foglaló sportpark is emellett a játszótér mellett valósul meg. Így az a terület egy olyan szabadidős parkká fejlődik, ahol kicsik és nagyon egyaránt hasznosan el tudják tölteni a szabadidejüket.

–  A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat a Mezőtúri Atlétikai Football Club Spartacus Sportegyesület által történő benyújtásához való hozzájárulásról is tárgyaltak. Ebben mi szerepel?

H.Zs.: – A MAFC SE nyújtotta be a pályázatot, amely ugyancsak az Ifjúsági lakótelepet érinti. A lakótelep északi részén lévő gördeszka pálya felújításáról van szó a projektben. 10 millió forint összköltségű a pályázat, 100 százalékos támogatási intenzitással. Tartalmazza a vizesblokk kialakítását, a terület megvilágításának kiépítését, valamint a jelenlegi aszfaltburkolat felújítását.

– A TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 kódszámú „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek épület minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében” című pályázatot több pont is érintette. Melyek ezek?

H.Zs.: – Az egyik a mezőtúriak által “Sallai épületként” ismert ingatlant érinti. A MAFC SE nyújt be pályázatot a Rákóczi utca 49. szám alatt található épület közösségi terének kialakítására. A projekt összköltsége megközelíti a 12,5 millió forintot. Az épületrészben egy több funkciós rendezvényterem kerül majd kialakításra.

A pályázat kulcsprojektjére Mezőtúr Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot, ez a mozi kialakításáról szól. A Petőfi Sándor utcai színháztermet felújítjuk és azt követően kettős funkcióval fog rendelkezni, színházi és egyéb kulturális műsorok megtartásra és mozifilmek vetítésére is alkalmas lesz. Erre a beruházásra 85 millió forint áll rendelkezésünkre a pályázatból és a 2019-es költségvetésünkben plusz 30 millió forintot terveztünk be. A felújításnak köszönhetően megújul a nézőtér, a hang- és fénytechnika, a színpad, a függönyrendszer, valamint a színpad mögötti öltözők, továbbá a projekt tartalmazza ezeken felül a fűtéskorszerűsítését és az elektromos rendszer újravezetékelését. A projekt lezárása decemberre várható.

 

– Zárt ülésen tárgyaltak az East Fest Event Kft. kérelméről. Milyen döntés született?

H.Zs.: – Önkormányzatunk a korábbi években folyamatosan fejlesztette a rendezvényterületet. Azzal a kéréssel fordult most hozzánk a Kft., hogy az elektromos rendszert szeretné bővíteni, amely eredményeként kevesebb aggregátort kellene bérelni. Nagyságrendileg 10,5 millió forint + Áfa összegű fejlesztésről beszélünk. A képviselő-testület támogatta a döntést, de tekintettel arra, hogy a költségvetésünk már korábban elkészült, arra a döntésre jutottunk, hogy 2020-ban fogjuk kifizetni a Kft. részére a beruházás 50-70% közötti összegét, a fennmaradó részt pedig 2021-ben, vagy az azt követő évben.

– A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is döntöttek. Mi indokolta ezt?

B.A.V.: – Ennek lényege, hogy az önkormányzattól havi 4000 Ft lakhatási támogatást lehet igényelni. Ezen módosítás értelmében ezt a támogatást a korábbiakkal ellentétben már nem csak a vízdíj, a szennyvízdíj, hulladékdíj kifizetésére, hanem ezek mellett a villanyszámlára és a gázdíjra is lehet fordítani.  A felhasználást az Önkormányzat ellenőrizni fogja.

– A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolója, valamint éves szakmai munkaterve is a napirendi pontok között szerepelt. Mit emelne ki ebből?

B.A.V.: – Köszönetemet fejezem ki a könyvtár vezetőségének és munkatársainak. Nagyon szép eredményeket értek el. Kiemelendő, hogy különböző fejlesztéseket is végrehajtottak, növelték a könyvtár látogatóinak számát és sikerült megszólítaniuk a középiskolás korosztályt is. Biztatok mindenkit, hogy iratkozzon be a könyvtárba, hiszen a könyv élményét, illatát nem pótolja az internet.