Települési Támogatás Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

 

 1. augusztus 27-én Mezőtúr Város Képviselő-testülete megalkotta a 21/2020 (VIII.27.) számú rendeletét a települési támogatásokról. A támogatásokkal kapcsolatos
 2. legfontosabb változásokról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:
 • Új formanyomtatványok, valamint új nyilatkozat nyomtatványok kerültek bevezetésre.
 • Mind a jövedelemmel nem rendelkező kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók esetében szükséges a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával történő együttműködés igazolása.
 • A nem rendszeres jövedelemmel rendelkezőknek felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmükről.
 • Rendkívüli települési támogatás esetében változtak a jövedelemhatárok: a családban élők esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és fél szeresét (71.250 forint), egyedülálló személy esetében háromszorosát (85.500 forint).
 • Tanévkezdés megkönnyítése: kizárólag az iskolakezdés kerül támogatásra, egységesen 5.000 Ft/ gyermek összegben. (Az Önkormányzat költségvetése sajnálatos módon a 2020-as évben nem teszi lehetővé ilyen jellegű támogatás nyújtását).
 • Temetési segély: a kérelmet a halálesetet követő 3 hónapon belül lehet benyújtani. A jövedelemhatár család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszerese (71.250 Ft), egyedülálló személy esetén háromszorosa (85.500 Ft). A támogatás összege: 30.000 Ft.
 • Tüzelő támogatás: család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszerese (71.250 Ft), egyedülálló személy esetén háromszorosa (85.500 Ft) a jövedelemhatár. A támogatás mértéke: 2-10 q tűzifa. (A 2020. év költségvetési rendeletben tűzifa támogatásra meghatározott összeg már kifizetésre került. Amennyiben az Önkormányzat adóbevételei úgy alakulnak, hogy azokból tüzelőtámogatásra tudunk átcsoportosítani, akkor lehet rá az idei évben lehetőség).
 • Köztemetés: A képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítheti, amennyiben az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (71.250 forint).
 • Gyógyszertámogatás, lakhatási támogatás, önkormányzati kölcsön: a feltételek változatlanok.

Bővebb felvilágosítást a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal magasföldszint 2/a. számú irodájában kérhetnek ügyfélfogadási időben, valamint a 06-56/551-930-as telefonszámon Keve Ibolya Ágnes és Putnoki Ágnes szociális ügyintézőktől, továbbá a hatosag@mezotur.hu e-mail címen.

                                                                                                           

     Herczeg Zsolt
polgármester