Tanévkezdési támogatás

Tanévkezdési támogatás

Tájékoztatom Önöket, hogy a tanévkezdés megkönnyítése érdekében önkormányzatunk évi egy alkalommal rendkívüli támogatással szeretné segíteni a mezőtúri családokat. Az anyagi támogatás azon általános iskolások és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok számára érhető el, akik Mezőtúron legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt tartózkodnak. Az általános iskolai, vagy középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton 18. életév betöltéséig tanulmányokat folytató tanuló jogán a szülő vagy más törvényes képviselő – a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló, ha 18. életévét tárgyévben tölti be saját jogán jogosult a támogatásra.

A támogatás mértéke: jogosult gyermekenként 10.000 forint tanszervásárlási utalvány. A támogatás jövedelemtől függő: az egy főre jutó jövedelemhatár nem egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszerese (71.250 forint), egyedülálló kérelmező esetén háromszorosa (85.500 forint).  A kérelemhez szükséges csatolni a 2022/2023-as tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolásokat. A kérelmeket 2022. augusztus 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán.

A támogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 06-56/551-930-as telefonszámon, a putnoki.agnes@mezotur.hu e-mail címen, illetve személyesen a Városháza, magasföldszint 3. számú irodában kérhető.

                                                                                                          Szűcs Dániel

                                                                                                          polgármester