Tanévkezdési támogatás – 2024 

Tájékoztatom Önöket, hogy a tanévkezdés megkönnyítése érdekében önkormányzatunk évi egy alkalommal – az éves költségvetési rendeletben meghatározott források erre a célra rendelkezésre álló összegének erejéig – rendkívüli támogatással szeretné segíteni a mezőtúri családokat. Az anyagi támogatás azon általános iskolások és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok számára érhető el, akik Mezőtúron legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen itt tartózkodnak.

Az általános iskolai, vagy középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton 18. életév betöltéséig tanulmányokat folytató tanuló jogán a szülő vagy más törvényes képviselő, a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló – ha 18. életévét tárgyévben tölti be – saját jogán jogosult a támogatásra.

A támogatás mértéke: jogosult gyermekenként 10.000 forint tanszervásárlási utalvány. A támogatás jövedelemtől függő: az egy főre jutó jövedelemhatár nem egyedülálló kérelmező esetén a szociális vetítési alap összegének két és félszerese (71.250 forint), egyedülálló kérelmező esetén háromszorosa (85.500 forint).  

A kérelemhez szükséges csatolni a 16. életévét betöltött gyermek érvényes diákigazolványának másolatát, vagy az azt helyettesítő, az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát.  

A kérelmeket 2024. július 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig lehet benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán.

A támogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 06-56/551-904-es telefonszámon, a nagy.istvan@mezotur.hu e-mail címen, illetve személyesen a Városháza, magasföldszint 2/a. számú irodában kérhető.

Szűcs Dániel
polgármester