Talált tárgyak

Talált tárgyak

A talált dolgokkal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezik az alábbiak szerint:

Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál, és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy

a)megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és

b)a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.

 

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.

 

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.

 

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

 

A személyazonosító igazolvány találásával kapcsolatban a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) kormányrendelet 38. § (1) bekezdése rendelkezik:

A talált, más nevére szóló személyazonosító igazolványt le kell adni  

a) a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,

b) a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak,

c) a találás helye szerint illetékes konzuli tisztviselőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a kijelölt kormányhivatalnak, vagy

d) a kijelölt kormányhivatalnak.

Kérjük, hogy személyazonosító igazolvány találása esetén a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni, és lehetőség szerint mellőzzék a különböző közösségi oldalakon a személyes adatokat tartalmazó okiratok fotójának megosztását, mert visszaélésre ad lehetőséget!

Talált dolgokkal kapcsolatos ügyintézés:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály

Csipes Zsuzsanna hatósági ügyintéző 06-56/551-918; csipes.zsuzsanna@mezotur.hu

 

Mezőtúr, 2021. január 19.

dr. Enyedi Mihály
jegyző