Tájékoztató – Védelmi intézkedések hosszabításáról

Tájékoztató

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a 3/2021. (I.8.) sz. Kormányrendelet

2021 . február 1-ig meghosszabbította

a 484/2020. (XI.10.) sz. Kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedések hatályát, melyek az alábbiak:

A közterületi maszkviselési szabályokra vonatkozó helyi rendelkezés:

 • A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi, munkavédelmi vagy egyéb textil anyagból készült, az orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni:
 • Városunk közterületei közül (kizárólag) a piac területén 2020. november 12-től!

 

A Kormány 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletének intézkedései:

A maszkviselési szabályok megerősítése

A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi, munkavédelmi vagy egyéb textil anyagból készült, az orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni:

 • a tömegközlekedési eszközökön és minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak
 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során
 • bevásárlóközpont területén
 • ügyfélforgalmat bonyolító helyiségekben és minden olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik (többek között Posta, hivatalok, ügyfélszolgálati irodák, stb.)
 • vendéglátó üzletben vendégként és munkavégzés során
 • egészségügyi intézmény területén
 • szociális intézményben az ott foglalkoztatottak, valamint lehetőség szerint az ellátottak
 • a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén

 

A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok:

 • este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni

 

ez alól kivétel:

– az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal történő lakhelyelhagyás

– ezen kívül az erről szóló hivatalos igazolás, okirat birtokában munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

– illetve szintén hivatalos igazolás, okirat birtokában a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából az edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, az edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

– kutyasétáltatás céljából azzal a kikötéssel, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el

Közterületi magatartási szabályok

– A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.

– Tilos – az erre vonatkozó törvény szerint versenyszerűen sportolók kivételével – a csapatsportok és nem egyéni edzések gyakorlása.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani
 • sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható
 • a családi eseményen résztvevők száma nem haladhatja meg a 10 főt
 • temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt
 • házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen

 

A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • vendéglátó üzletben (többek között a kocsmában is) csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, valamint az étel megrendelője számára (figyelembe véve a kijárási korlátozások adta idősávot) az elvitelre alkalmas ételek kiadása és elszállítása időtartamáig megengedett

 

e szabály nem vonatkozik:

– a munkahelyi étteremre, illetve büfére

– a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki

– nevelési, oktatási intézmény menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve tanulóját szolgálják ki

– az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére

Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • este 7 óra és reggel 5 óra között az üzlet, a lottózó, valamint a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani
 • ettől eltérően a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat

 

A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodhatnak, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók

 

A szabadidős, kulturális létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • tilos többek között a mozi, az edző- és fitnesztermek, az uszoda, a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények látogatása
 • az uszoda, edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak. (erről az érintett sportegyesületekkel folyamatosan egyeztetünk)

 

A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák nyitva tartanak
 • az iskolák 9. osztálytól digitális munkarendben működnek, egyéb miniszteri döntések figyelembe vételével

Kérem, tartsák be továbbra is fokozottan a védelmi intézkedéseket egészségünk megóvása érdekében!

 

Mezőtúr, 2021. január 11.

Dr. Enyedi Mihály

jegyző