Tájékoztató Rendezvények, családi események

Tájékoztató

Rendezvények, családi események

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

Rendezvényt, gyűlést szervezni, tartani, a rendezvény, gyűlés helyszínén tartózkodni – a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – tilos.

Rendezvény különösen

a)a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény,

b)a kulturális esemény,

c)a sportesemény,

d)a magánrendezvény, valamint

e)a karácsonyi vásár.

A vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség dönt.

 

Az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik.

 

A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

 

A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

 

A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.

 

A házasságkötésnél kizárólag

a)a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,

b)a házasulók,

c)a házasulók tanúi,

d)a házasulók szülei, nagyszülei,

e)a házasulók testvérei és

f)a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

 

A Korm. rendelet ezen túl rendelkezik arról, hogy a maszk viselésére, illetve a távolságtartásra vonatkozó eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, vagyis a házasságkötés során a házasulandókon kívül minden vendég számára kötelező a védőmaszk viselése, illetve a megfelelő védőtávolság (1,5 m) betartása.

A megfelelő védőtávolság betartása mellett a Hivatal házasságkötő termében a házasulandókon, tanúkon és az anyakönyvvezetőn kívül maximum 20 fő vehet részt a szertartáson.

 

A védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.

 

Kérdés esetén a házasságkötéssel kapcsolatban az anyakönyvvezetők az alábbi elérhetőségeken tudnak további felvilágosítást adni: 06-56/551-935; iszilagyine@mezotur.hu; kkatona@mezotur.hu.

Kérem szíves megértésüket, együttműködésüket!

 

Mezőtúr, 2020. november 11.

dr. Enyedi Mihály
jegyző