Tájékoztató – Hortobágy-Berettyó védett természeti terület 2024. augusztus 15-ig

A korábbi évekhez hasonlóan a Kormányhivatal a csatolt határozatával a Hortobágy-Berettyó-folyó Mezőtúr, belterület 6145 helyrajzi számú ingatlanon található vasúti híd – közúti híd közötti szakaszát és a Mezőtúr, belterület 5493 számú ingatlanból a közúti híd alatti 700 m-es szakaszát a töltés lábáig tartó árterületekkel együtt 2024. augusztus 15-ig védett természeti területté nyilvánította.

A védetté nyilvánított területen:

  • – közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportverseny, technikai jellegű sporttevékenység folytatása kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges;
  • – vízi járművel közlekedni legfeljebb 5 km/h-ás sebességgel lehet, az elérhető legkisebb hullámkeltéssel;
  • – tilos minden olyan tevékenység végzése, amely a védett madarak fészkelését zavarja, egyedeit, élettevékenységét veszélyezteti, károsítja.

HATÁROZAT

A védetté nyilvánított területet ábrázoló térkép: