Tájékoztató – Erzsébet utalvány hírdetés

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
((56) 551 – 901, 7(56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Értesítem Önöket, hogy a gyermekvédelmi törvény változott és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötött Erzsébet utalvány megszűnt. Helyette készpénzt kapnak a 2020. augusztus 1-jén kedvezményben részesülők. Az ellátások kiosztása 2020. augusztus 25. napján (kedd) történik. Azoknak a kedvezményben részesülőknek, akiknek van bankszámlája és annak a számát tudjuk, a számlájára utalva kapják meg a készpénzt.

A készpénz átvétele azoknak, akiknek nem számlára utaljuk, a kiosztás helyén Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával szembeni bejárat).

A készpénz kézhezvétele 9.00-12.00 óra és 13.00-15.30 óra között lehetséges.

Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2020. augusztus 28-án 9.00-11.30 óra között vehetik át az összegeket.

Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási listán legkésőbb 2020. augusztus 31-ig jelezze a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert ezt követően nem lehet az igényt érvényesíteni.

A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.

Az ellátás átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem lehet. Személyi igazolvány és lakcímkártya nélkül senki sem veheti át a pénzt!

Mezőtúr, 2020. augusztus 05.

 

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző