Tájékoztató – Ebösszeírás 2023 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Állatvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról nyilvántartást vezet.

Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Állatvédelmi tv. 42/A.§ (4) bekezdése szerinti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A települési önkormányzat a megadott adatokat az Állatvédelmi tv. 42/B.§ (2) bekezdése alapján jogosult kezelni.

Az adatszolgáltatás elmulasztása miatt állatvédelmi bírság szabható ki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján. Az állatvédelmi bírság összege 30.000 Ft.

Mezőtúr Város Önkormányzata az Állatvédelmi tv. értelmében Mezőtúr város közigazgatási területén ebösszeírást rendel el a 2023. április 15. és 2023. június 30. napja közötti időszakra vonatkozóan, melyhez szükséges az ebösszeíró adatlap kitöltése.

 Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni 2023. június 30. napjáig Mezőtúr Város Önkormányzata részére az alábbi módokon:

  • – a Városháza portáin elhelyezett gyűjtő ládába (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám főporta, illetve déli porta)
  • – Levélben postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám alatti címre
  • – E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu oldalon Mezőtúr Város Önkormányzata címzett részére „Egyéb ügytípus” megnevezéssel (csatolni szükséges az aláírással ellátott, szkennelt adatlapot)
  • – a csaki.zoltan@mezotur.hu  e-mail címre megküldve csatolni szükséges az aláírással ellátott, szkennelt adatlapot)
  • https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap online felületen, online adatlap kitöltésével (kiválasztva Mezőtúr Város Önkormányzatát, az Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ágazatot, és az ebnyilvántartás ügytípust).

Az adatlap elérhető a www.mezotur.hu oldalon, illetve a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal portáin.

Ebösszeíró adatlap 2023.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPHOZ

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.