TÁJÉKOZTATÓ – EBÖSSZEÍRÁS 2021.

TÁJÉKOZTATÓ

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Állatvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról nyilvántartást vezet.

 

 

Az Állatvédelmi tv. alapján, az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésére bocsátani. Aki ennek nem tesz eleget állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. melléklete szerint a kiszabható állatvédelmi bírság összege 30.000,- Ft.

 

Az adatlap elérhető a www.mezotur.hu oldalon, valamint a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal portáin.

 

 

Kitöltési Útmutató

 

 

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. pontban a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és töltse ki, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni 2021. június 30. napjáig a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatala részére az alábbi módokon:

 

  • Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatala portáin elhelyezett gyűjtő ládába (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám főporta, déli porta)
  • Levélben postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám alatti címre.

 

dr. Enyedi Mihály
jegyző

 

<<EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP LETÖLTÉSE>>