Tájékoztató az alpolgármester választásról

A zavartalan önkormányzati munka ellátása érdekében a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legalább egy alpolgármestert valamennyi településen kötelező választani. A törvény lehetővé teszi több alpolgármester választását is.

Az alpolgármesteri tisztség alapvető funkciója a polgármester helyettesítése, munkájának segítése, ezért a törvény a polgármester számára erős jogosítványt biztosít, azzal, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztése alapján megválasztja az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.

 

Herczeg Zsolt polgármester Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 7-i alakuló ülésén 2 főállású alpolgármester megválasztására tett javaslatot, Szűcs Dániel és dr. Siposné Varga Ildikó helyi önkormányzati képviselők személyében.

 

A Képviselő-testület a kötelező jogszabályi előírás ellenére az  alakuló ülésén nem választott alpolgármestert, alpolgármestereket, így megvalósítva a mulasztásos törvénysértést.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 2019. december 18-án kelt levelében törvényességi felhívás keretében szólította fel a Képviselő-testületet a mulasztásos törvénysértés megszüntetésére. Ezt követően Herczeg Zsolt polgármester Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30-i, és február 27-i rendes ülésére is előterjesztette az alakuló ülésen tett javaslatát a 2 főállású alpolgármester megválasztására vonatkozóan. A Képviselő-testület ezen ülésein sem választott a polgármesteri javaslat alapján alpolgármestert, alpolgármestereket, így fenntartva a mulasztásos törvénysértést továbbra is.

Ezt követően a Kormányhivatal keresettel fordult a Debreceni Törvényszék felé, amely 2020. május 6-án kelt ítéletében megállapította a Képviselő-testület mulasztásos törvénysértését. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 129. § (3) bekezdése előírásai alapján, ha a bíróság a mulasztást megállapítja, a mulasztó szerv – azaz a Képviselő-testület – köteles az elmulasztott cselekményt 30 napon  belül megvalósítani.

Amennyiben a 30 nap elteltét követően sem sikerül alpolgármestert választani, a Kormányhivatal ismételten keresettel fordul a Debreceni Törvényszék felé, amely már ítéletében a Kormányhivatalt hatalmazná fel az alpolgármester kijelölésére, így megszüntetve a törvénysértést. Tehát az alpolgármester már nem helyben kerülne megválasztásra, hanem a Kormányhivatal döntene a polgármester javaslatát figyelembe véve egy fő alpolgármester megválasztásáról.

Időközben Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján kihirdette a veszélyhelyzetet Magyarország területére, ami azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet időszakában a Képviselő-testület nem ülésezik, nincs döntési jogköre.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Herczeg Zsolt polgármester gyakorolja Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét.

 

A fentiek alapján polgármester úr saját hatáskörben meghozhatta volna a döntést a képviselő-testület tagjai véleményének kikérése nélkül.

 

Polgármester úr 2020. május 12-én– immár negyedik alkalommal – tett javaslatot 2 főállású alpolgármester megválasztására Szűcs Dániel és dr. Siposné Varga Ildikó helyi önkormányzati képviselők személyében, mely javaslat tekintetében személyesen (2 fő vonatkozásában telefonon) kikérte, meghallgatta minden helyi önkormányzati képviselő véleményét.

Szűcs Dániel helyi önkormányzati képviselő 2020. május 13-án tett nyilatkozatában vállalta polgármester úr felkérésére a főállású alpolgármesteri tisztség betöltését.

Dr. Siposné Varga Ildikó helyi önkormányzati képviselő 2020. május 13-án tett nyilatkozatában nem vállalta polgármester úr felkérésére a főállású alpolgármesteri tisztség betöltését.

 

Ezt követően polgármester úr 2020. május 13-án az 58/2020. (V.13.) sz. polgármesteri határozatában a képviselő-testület tagjai közül alpolgármesternek Szűcs Dániel  helyi önkormányzati képviselőt választotta meg. Ezzel a döntésével törvényi előírásoknak tett eleget, megszűntette a mulasztásos törvénysértést.

 

Enyedi Mihály

jegyző