Tájékoztató a téli síkosságmentesítésről

Nincs olyan esztendő, amikor ne merülne fel a kérdés, kinek a dolga a csúszásmentesítés bizonyos közterületi szakaszokon.  Az ugyanis már régóta egyértelmű, hogy hiába tartozik egy-egy terület az önkormányzathoz, bizony vannak olyan szakaszok, amelyeknek rendbetétele és rendben tartása a lakosság feladata. Ilyen a fűnyírás nyáron és a csúszásmentesítés a téli időszakban.

Számos esetben fordul elő, hogy a csapadék nehezíti a közlekedést. A biztonságos közlekedés érdekében a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai folyamatosan végzik az önkormányzati kezelésű utakon a síkosságmentesítést, a hó eltakarítást. A csapadék mennyiségétől és fajtájától függően kerültek meghatározásra a védekezési fokozatok. Az I. készültségi (citromsárga) fokozat utak, járdák várható jegesedése esetén, illetve amikor a lehullott hó nem éri el 5 cm-t, megkezdődik a járdák, buszvárók és kerékpárutak síkosságmentesítése. A II. készültségi (narancssárga) fokozat az 5 cm-t meghaladó lehullott hó vastagság kialakulása esetén lép életbe. Ekkor kezdődik az utak tisztítása a rendelkezésre álló személyzet és gépi eszközpark teljes bevonásával. A III. készültségi (piros) fokozat lép életbe, amikor 15 cm-t elérő, vagy meghaladó a hó vastagság, illetve folyamatos a hóesés. Rendkívüli állapot a 25 cm-t meghaladó hó vastagság esetén lép életbe. A szükséges idegen erő bevonásáról – a társaság ügyvezetőjével egyeztetve – a polgármester dönt. A feladatok végrehajtására az alábbi anyagok állnak rendelkezésre az Intézményellátó Kft. telephelyén: 25 t só (ipari), 40 m3 fűrészpor, továbbá 3 q Útkáli Progress környezetbarát síkosság-mentesítő anyag.

Az állami tulajdonú, belterületi utakon ezeket a feladatokat a Magyar Közút végzi. Előfordulhat olyan helyzet, hogy az útkereszteződésekben mégis hó nehezíti a közlekedést. Gyakran van szükség ezeken a helyeken a kézi hó eltakarításra, amely miatt a munkák lassabban haladnak.

Azt fontos tudnia mindenkinek, hogy saját háza, vagy üzlete, egyéb ingatlana előtt milyen kötelezettségei vannak. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet szabályozza, hogy az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan előtti gyalogút tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről). A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki az ingatlan használójaként a rendelet előírásait nem tartja be.

 

Belterületen a közutak kivételével tilos a hagyományos só használata!

A 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében 2010. szeptember 1-jétől csak olyan anyag szórható a járdára, amelyik nem veszélyezteti a fás szárú növény egészségét; fák és bokrok közelében nátrium-klorid-tartalmú, azaz hagyományos sót tilos használni. A legjobb eszközök a kvarchomok, a zeolit, illetve a jeget is felolvasztó acetát alapú készítmények, vagy a kalcium-kloridos mészkő granulátum.

Mezőtúr zöld területekben gazdag, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy környezetbarát síkosság mentesítő anyagokat használjanak. Közös érdekünk a balesetek megelőzése és környezetünk megóvása.

 

(További tájékoztatás található: http://www.mturiellato.hu/kepek/telforgalomterv2019.pdf)

Herczeg Zsolt

polgármester