Tájékoztató a polgármesteri hivatalban történt visszaéléssel kapcsolatban

Herczeg Zsolt polgármester úr 2017 augusztusában jelezte, hogy megnövekedett a kifizetett rendkívüli települési támogatások száma. Kérte, hogy vizsgáljam meg az okát.

Ellenőrzést rendeltem el a kifizetések jogszerűségével kapcsolatban.

A vizsgálat során a belső ellenőr visszaélést tárt fel, ezért 2017. 09. 27-én bűncselekmény elkövetése miatt feljelentést tettem az ügyben a rendőrségnél.

A visszaélést hivatali dolgozók követték el, az önkormányzat tagjai nem érintettek.

A rendőrségi feljelentést követően fegyelmi eljárást indítottam öt dolgozó ellen. Már egyik dolgozó sincs az állományunkban.

Az öt dolgozóból 3 munkaügyi bírósághoz fordult. Az egyik ügy a kúria előtt van, a másik másodfokon, a harmadikban elsőfokú ítélet született.

Párhuzamosan folynak a munkaügyi perek, valamint a büntetőügy.

A fegyelmi ügyekkel párhuzamban, az ott tudomásunkra jutott információk alapján feljelentés kiegészítést tettem az ügyészségen 2017. 11.06-án.

Megneveztük az elkövetőket, feltártuk az elkövetés módját az illetékes hatóság előtt.

Több szerv folytatott nyomozást az ügyben. A nyomozás Mezőtúron kezdődött a rendőrségen, majd átkerült a megyei rendőrkapitányságra, jelenleg a NAV folytatja a nyomozást.

Célunk az, hogy az ügy felderítése gyorsabban haladjon, ezért külső jogi segítséget igénybe véve jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentés kiegészítést tettem 2019. 04. 15-én.

Hivatalunk mindenben segíti a nyomozó hatóság munkáját. Remélem, hogy a vádemelés az elkövetőkkel szemben minél hamarabb megtörténik.

Dr. Enyedi Mihály

jegyző