Tájékoztatás üzleteknek maszk használatáról

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatom a kereskedelmi egységek üzemeltetőit, hogy Magyarország Kormánya a COVID 19 vírussal kapcsolatosan 2020. szeptember 18. napján kiadott 431/2020. (IX. 18.) számú Korm. rendelete (továbbiakban: Korm. rendelet) a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről rendeletével újabb szigorításokat vezetett be.

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet vendégei kivételével mindenki köteles az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a helyiségben tartózkodók a maszkot a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseljék.

Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Ezen kötelezettség betartását a kereskedelmi hatóság köteles ellenőrizni.

Ha a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján a fenti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

a) a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,

b) a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,

c) a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,

d) a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

 

Felhívom figyelmüket, hogy a kormányrendelet rendelkezéseit maradéktalanul tartsák be a lakosság egészsége védelmében!

 

 

dr. Enyedi Mihály
jegyző