Tájékoztatás utazási költségtérítéssel kapcsolatban – Megszűnik az „Utazási utalvány”

Megszűnik az „Utazási utalvány”

A biztosított személyek részére a Magyar Államkincstár utazási költségtérítést fizet abban az esetben, ha például járóbeteg-szakellátást vesznek igénybe vagy, ha fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell utazniuk. Utazási költségtérítés rendszerint akkor jár, ha az egészségügyi ellátást a biztosított abban az intézményben veszi igénybe, amely a területi ellátására kötelezett. Bizonyos esetekben más intézményekbe történő utazáshoz is nyújtható támogatás, ha az indokolt.

2022. július 01. napjától megváltozik az utazási költségtérítési rendszer:

  • -megszűnik az „Utazási utalvány”,
  • -az orvosnak nem kell papír alapon kiállítani az „Utazási utalvány”-t, hanem az ambuláns lap / zárójelentés kitöltésekor a beteg megjelenését az orvosnak rögzíteni kell egy informatikai rendszerben (ELUKER rendszer),
  • -a biztosított/beteg utazási költségtérítés iránti igényének az informatikai rendszerben való rögzítéséről az egészségügyi szolgáltató az ambuláns lapon, zárójelentésen vagy egyéb dokumentumon köteles tájékoztató szöveget elhelyezni.
  • -menetjegy-csatolási kötelezettség eltörlésre kerül,
  • -2022. július 1. napjától kezdődően a biztosítottnak/betegnek nem kell előzetesen a háziorvosától, beutaló orvostól semmilyen nyomtatványt, igazolást kérnie ahhoz, hogy az utazási költségét el tudja számolni.
  • -2022. június 30-ig még a régi, hagyományos papír alapú „Utazási utalvány”-on kerül sor a beteg megjelenésének az igazolására, 2022. július 01. napjától az orvos már csak az ELUKER rendszerben tudja rögzíteni a rendelésen történő megjelenést.

Kiemelten fontos az orvos és a biztosított közötti együttműködés (az orvos kérdezzen rá, a biztosított pedig jelezze, ha utazási költségtérítést kíván igénybe venni), és a megjelenésre vonatkozó adatok orvos általi rögzítése, mert erre utólagosan csak üzemzavar esetén kerülhet sor.

Az utazási költségtérítés iránti igénynek az ellátást nyújtó orvosnál történő jelzése nem egyenlő a kérelem benyújtásával. Az utazási költségtérítés iránti igény ELUKER rendszerben az orvos által történő rögzítését követően a biztosítottnak/betegnek az utazási költségtérítési támogatás kifizetését külön kérelmeznie kell majd az alábbiak szerint:

  • -a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) – 2022. július 1-jétől – közzétett nyomtatvány használatával elektronikus úton; vagy
  • -a kérelem papír alapú kitöltésével, mely beküldhető postán, valamint személyesen is be lehet nyújtani a kormányhivatalnál, kormányablaknál.

Magyar Államkincstár tájékoztatója alapján