Tájékoztatás szennyvízszippantásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2024. március 01. napjától újra igényelhető szennyvízszippantás.  

A Vállalkozó kötelező közszolgáltatás keretén belül látja el, Mezőtúr Város közigazgatási területén keletkező, zárt tárolóban összegyűjtött, lakossági szennyvizek szippantását, annak elszállítását és ártalmatlanításra történő elhelyezését.

A szennyvízszippantás megrendelhető az alábbi elérhetőségen:

• Telefonon: 06-20/915-7340

Kérjük, segítse a Vállalkozó munkáját azzal, hogy megrendeléskor a következő adatokat rendelkezésükre bocsátja:

• szolgáltatást igénybe vevő neve, elérhetősége

• szennyvíz tárolási helyének pontos címe

• elszállítandó szennyvíz becsült mennyisége

Megrendelését lehetőség szerint a szolgáltatás igénybevétele előtt minimum 3 munkanappal szíveskedjen leadni, mivel a begyűjtés ütemezése a rendelkezésre álló szállítójárművek és a tisztítótelep napi maximális tisztítási kapacitásának figyelembe vételével történik. A Vállalkozó a megrendelést követően a fogyasztóval egyeztetett időpontban gondoskodik a szennyvíz elszállításáról, mely során kérjük, hogy az ingatlanra történő bejutást szíveskedjenek biztosítani.

A Vállalkozó állattartásból származó hígtrágyát, veszélyes hulladékot tartalmazó szennyvizet, valamint egyéb háztartási hulladékkal és idegen anyaggal kevert szennyvizet nem szállít el!

Mezőtúr közigazgatási területén a szippantási díjak az alábbiak, mely tartalmazza a begyűjtés, a szállítás, valamint a tisztítótelepen történő ártalmatlanítás díját:

Lakossági szippantás díja:

rövid cső használatakor                1606.- Ft + ÁFA/m3        

hosszú cső használatakor             2002.- Ft + ÁFA/m3