TÁJÉKOZTATÁS – Koronavírus

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatom a vendéglátó üzletek tulajdonosait, hogy Magyarország Kormánya a COVID 19 vírussal kapcsolatosan 2020. szeptember 18. napján kiadott 431/2020. (IX. 18.) számú Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről rendeletével újabb szigorításokat vezetett be.

A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozóan a következőket rendeli el:

  1. § (1) A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

(2) A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.

  1. § (1) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

A maximális létszám a rendezvény lebonyolításában közreműködő dolgozók, személyzet létszámával együtt értendő.

Felhívom figyelmüket, hogy a kormányrendelet rendelkezéseit maradéktalanul tartsák be a lakosság egészsége védelmében!

 

 

dr. Enyedi Mihály
jegyző