Tájékoztatás – Idősek ellátása

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ a jelenleg érvényes szabályok alapján az alábbi szociális alapellátás szolgáltatásokat nyújtja az idős, beteg emberek részére:

  • házi segítségnyújtás
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  • szociális étkeztetés
  • idősek nappali ellátása.

Ezek az ellátási formák – a veszélyhelyzet idejétől eltérően – térítési díjkötelesek.

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

  • személyi gondozás: 460 Ft/óra
  • szociális segítés: 460 Ft/ óra (bevásárlás)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

  • 100 Ft/készülék/nap

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja kiszállítás nélkül:

  • 600 Ft/ nap/adag
  • kiszállítás díja: 125.-Ft/nap/adag

Az idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja:

  • A csak napközbeni ellátást (étkezés nélkül) igénybe vevők esetében a szolgáltatás igénybe vétele ingyenes, azért térítési díjat nem kell fizetni

A hatósági házi karanténban lévő lakosok ellátása térítésmentes, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban tudnak segítséget nyújtani, amennyiben erre igény tart az érintett személy.

Kérem, amennyiben bárkinek is ilyen irányú segítségre lenne szüksége, vagy szeretné igénybe venni a fenti szolgáltatásokat, hívja a BKTT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét vagy a területvezető gondozónőt az alább megadott telefonszámokon:

Kádár Anikó intézményvezető: 06-20/208-8008

Kovács Mónika területvezető gondozónő: 06-56/352-742, 06/20-592-9009

A Szociális Szolgáltató Központ minden szolgáltatásával Mezőtúr Város lakosságát, főként az idős, beteg embereket szeretné segíteni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

Herczeg Zsolt
polgármester