Széchenyi Terv Plusz – TOP PLUSZ Projektek » Mezőtúri Harmatcsepp Óvoda fejlesztése – TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00009

A kedvezményezett neve:
Mezőtúr Város Önkormányzata

a projekt címe:
Mezőtúri Harmatcsepp Óvoda fejlesztése

Projekt azonosítószáma:
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00009

A szerződött támogatás összege:
bruttó 120 000 000 millió Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat megvalósítási helyszíne Mezőtúr, Vásár út 37. szám (Hrsz.: 1439) alatt található Harmatcsepp Óvoda. A projekt célja az Óvoda fejlesztése, melyet infrastrukturális beruházás, energetikai korszerűsítés, valamint eszközbeszerzés keretében kíván megvalósítani Mezőtúr Város Önkormányzata, ezáltal biztosítva az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeit, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A projekt keretében az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani:

  • – Fűtés korszerűsítése
  • – Leromlott állapotú vizesblokkok felújítása
  • – Tető héjazat cseréje
  • – Villamoshálózat korszerűsítése
  • – Parkolók kialakítása akadálymentes parkoló biztosításával együtt
  • – Fejlesztő szoba kialakítása meglévő helységek átalakításával és felújításával, belső, száraz építési munkák kivitelezésével
  • – Óvoda akadálymentesítése
  • – Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok érvényesítése

A projektben jelenleg a megvalósítandó építési beruházás engedélyes-és kiviteli szintű tervdokumentációjának készítése zajlik, melyet követően az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytat le a kivitelező kiválasztására. A beruházás ezt követően, várhatóan 2023 tavaszán kezdődik meg.

A projekt fizikai befejezésének határideje a hatályos Támogatási Szerződés szerint: 2024.03.31.


Sikeres közbeszerzési eljárást követően Mezőtúr Város Önkormányzata kivitelezési szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, melynek eredményeként 2023 júniusában átadásra került a munkaterület az infrastrukturális fejlesztések elvégzésére. A kivitelezés a megfelelő ütemben haladt a nyár folyamán.

Mivel a kivitelező árajánlata alacsonyabb volt az építési beruházásra rendelkezésre álló támogatási forrásnál, így további, eredetileg be nem tervezett fejlesztések valósulhattak meg a keletkezett maradvány összegből, mint például a tálaló konyha gépészeti és építészeti megújítása, burkolat-és lambéria csere.

A kivitelezés a szerződéses határidőre elkészült, a munkaterület átadás-átvételét követően, 2023 októberében megkezdődött a működési engedélyezési eljárás, valamint a parkolók forgalomba helyezése.

2023 novemberében a felújított Harmatcsepp óvoda ünnepélyes átadása is megtörtént eleget téve a kötelező nyilvánosság biztosításának.

Ezzel párhuzamosan a projekt költségsorain keletkezett maradványból forrás átcsoportosítást követően további csoportszobai bútorok, nagyobb fejlesztő játékok és a gyermekek étkezését biztosító tálaló konyhába elektronikai eszközök és feladatellátást segítő berendezések kerültek beszerzésre.

A projekt a tervezett határidőre befejeződött 2024 márciusában, melynek eredménye egy energetikailag korszerű, jól felszerelt, minőségi szolgáltatásokat nyújtó, gazdaságosan fenntartható és üzemeltethető nevelési intézmény, mely a kor követelményeinek megfelelő, modern környezetben biztosítja a gyermekek nevelését.

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY