Széchenyi 2020 TOP Projektek » TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00007

  • – a kedvezményezett neve: Mezőtúr Város Önkormányzata

  • – a projekt címe: „Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója”

  • – a szerződött támogatás összege: bruttó 290 millió Ft

  • – a támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt Mezőtúr városában az Akasztó ér nyomvonalán valósul meg. A program lehetőséget ad a település belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszerének kialakítására, környezetbiztonságának növelésére, a környezeti állapotok javítására, a belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, a felszíni vizek minőségének javítására, illetve a környezeti káresemények megelőzésére stb.. A fejlesztések a város belterületére hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő vizek rendezett és kártétel nélküli gyors elvezetését (rövid tartózkodás mellett), valamint a belterületen keresztül húzódó vízfolyások és belvízcsatornák, elvezető rendszerek rendezését, ezáltal a belterület védelmét célozzák meg.

A projekt nem csak a fejlesztési területre koncentrálódik, de a tágabb környezetre és a város egészére is hatással van. A tervezett beavatkozások elsősorban a közvetlen befogadói kapacitások növelését segítik hozzájárulva a vízelvezetéshez a projekt területén, valamint kihasználják a meglévő tározókapacitást, illetve a már meglévő létesítmények gazdaságos felújításával és jó karba helyezésével javítják a hidraulikai feltételeket. A javasolt beavatkozások egyértelműen hozzájárulnak a feltárt belvízproblémák kezeléséhez. Az Akasztó ér rekonstrukciója egy régen orvosolandó probléma a város csapadékvíz rendezésében. az így megvalósulandó beruházás lehetőséget biztosít a víz elvezetésre és a vízpótlásra.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00007

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.19.

Sajtóközlemény (nyitó)

Sajtóközlemény (záró)