Széchenyi 2020 TOP Projektek » Project: Mezőtúr Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

 

A kedvezményezett neve:

Mezőtúr Város Önkormányzata

A projekt címe:

Mezőtúr Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatási összeg: bruttó 9 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Mezőtúr Város Önkormányzata célul tűzte ki a hatékony közigazgatási rendszer működtetését. A fejlesztés támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az Önkormányzat számára. A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer. Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható fel. A szakmai tevékenységek keretén belül megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés. A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az elnyert összeg 9 000 000 Ft, amelyből eszközbeszerzésre 2 160 000 Ft, egyéb szakmai költségekre 6 840 000 Ft fordítható. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében Mezőtúr Város Önkormányzata 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00912

A projekt megvalósításának befejezése: 2018.06.30

 

Sajtóközlemények