Széchenyi 2020 TOP Projektek » Project: Magas színvonalú szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférhetőség biztosítása Mezőtúron

 

 

· a kedvezményezett neve:

 Mezőtúr Város Önkormányzata

 

· a projekt címe:

Magas színvonalú szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférhetőség biztosítása Mezőtúron

 

· a szerződött támogatás összege: bruttó 60,348 millió Ft

· a támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

· a projekt tartalmának bemutatása: Mezőtúr Város Önkormányzatának kötelező szociális alapszolgálatatásainak jelentős részét a Berettyó-Körös Többcélú Társulás közreműködésével biztosítja – ide tartozik az idősek nappali ellátásának teljes körű ellátása is. A projekt keretében a Makk József utca 34-36. szám alatti ingatlan kiváltásával egybekötött új, korszerű épület építésére; a meglévő kapacitások megtartása mellett a szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére; a telekhatáron belüli, épülethez tartozó külső, zöld terület rendezésére kerül sor a gazdaságos és fenntartható működtetés érdekében. A kialakítandó akadálymentesített épület komplex módon biztosítja a hozzáférhetőséget a fejlesztésben érintett idősek számára, beleértve a nappali ellátást, a szociális étkeztetést és a koordináció szintű házi segítségnyújtást.

· a projekt tervezett befejezési dátuma:  2020 tavasza

 

· projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00002

A projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában sikeres közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményeként 2019.02.22-én Kivitelezési Szerződés került megkötésre a legkedvezőbb árajánlatot adó gazdasági szereplővel, Zuppán Zoltán egyéni vállalkozóval.
A munkaterület átadására 2019. március 1-jén került sor.
A beruházás eredményeként az alábbi látványterven szereplő idősek nappali otthona kerül megvalósításra:

 

Sajtóközlemény

Mezőtúr Város Önkormányzata sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le a projekt keretében Városházát és Kovácsműhelyet érintő, turisztikai fejlesztést célzó építési beruházás tárgyában, melynek eredményeként 2019.07.23-án Kivitelezési Szerződést kötött a közös, legkedvezőbb árajánlatot adó Zuppán Zoltán egyéni vállalkozóval és Profiter Machine Kft-vel, mely szerződés 2019.09.23-án lépett hatályba.

A munkaterület átadására 2019. szeptember 27-én került sor.

Jó ütemben haladnak a kivitelezés munkálatai. Várhatóan október végére a beruházás eléri az 50%-os készültségi szintet.

Idősek otthona 50% készültségi szint:

 

A kivitelezés elérte a 75%-os készültségi szintet:

 

 

A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet, a kivitelező készre jelentette a beruházást, a munkaterület pedig visszaadásra került 2020.10.12-én az Önkormányzatnak.
A kivitelezés eredményeként egy modern, energiahatékony, komfortos épületben folytathatja a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ az idősek nappali ellátását új telephelyén, mely az Áchim utcai nappali otthont váltotta ki a korábban szolgáltatás hiányos városrészben.
A kivitelezést a projekt keretében tervezett eszközbeszerzés követi.

 

A kivitelezést követően a projekt keretében betervezett eszközbeszerzés megvalósult. Az idősek nappali ellátása új telephelyén modern, komfortos és szép környezetben kezdheti el működését.

 

  • A projekt tényleges fizikai befejezése 2021.01.29-én történt meg.
  • A projekt összköltsége: 94 616 005 Ft
  • A támogatási forrás összege: 54 675 284 Ft