Széchenyi 2020 TOP Projektek » Project: Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken

  • a kedvezményezett neve:
 Mezőtúr Város Önkormányzata
  • a projekt címe:
Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken
  • a szerződött támogatás összege: bruttó 85 millió Ft
  • a forrásra emelést követően az összeg: bruttó 101 328 317Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása:

A projekt jelentős mértékben járul hozzá a térség településeinek közösségfejlesztési folyamatainak javításához és a közös helyi identitás erősítéséhez. A projekt fő célja mindennek megfelelően a kistáji, térségi identitás erősítése és közösségfejlesztési folyamatok megvalósítása a „kunhalmok” települései mentén.

A projektnek célja továbbá:
-aktív közösségi részvétel az infrastrukturális fejlesztések során
-civil kapcsolatok erősödése
– közös identitás erősítése a „kunhalmok üzenete” tematika alapján.

A projektben részt vevő települések: Mezőtúr, Öcsöd, Örményes, Kuncsorba, Mesterszállás és Mezőhék.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.17
  • projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001

A projekt 2023 végén sikeresen zárult. A rendelkezésre álló támogatási forrás felhasználásával a résztvevő önkormányzatok támogatták a formális és informális, alulról szerveződő közösségeket, civil szervezetek, egyesületek törekvéseit, javaslatait, a társadalmi kohéziót erősíteni, a különböző célcsoportokat közösségben tartani, a helyi és térségi identitást erősíteni. A projektnek köszönthetően 2023 nyár végéig az önkormányzat 30 különféle klubrendezvényt támogatott az egyes kis közösségek igényei alapján, több párbeszédkör valósult meg a támogatási forrásnak köszönhetően, illetve a közösségfejlesztési folyamatok részeként 4 kulturális nagy rendezvény, 3 hagyományőrző családi nap, 5 hagyományőrző ingyenes nyári tábort és a nagy népszerűségnek örvendő babafa ültetést is megvalósította. Az önkormányzat sikeres forrás ráemelési kérelmét követően, bruttó 16 millió Ft támogatással 2023 őszén és telén további kulturális rendezvények és civil szervezetek által szervezett programok valósultak meg. Valamennyi program célja, hogy közvetlenül vagy közvetetten összekapcsolja a településen élőket, az egyes generációkat a hagyományőrzésen, tudásátadáson, közösen szerzett élményeken keresztül.

Sajtóközlemények

Galéria az eseményekről: