Széchenyi 2020 TOP Projektek » Project: Belterületi vízrendezési projekt megvalósítása Mezőtúron – Borsó és Cs. Wágner utcákban, valamint a Vásárhelyi Pál utcában

belvíz

 

· a kedvezményezett neve:

 Mezőtúr Város Önkormányzata

 

· a projekt címe:

Belterületi vízrendezési projekt megvalósítása Mezőtúron – Borsó és Cs. Wágner utcákban, valamint a Vásárhelyi Pál utcában

 

· a szerződött támogatás összege: bruttó 277 millió Ft

· a támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

· a projekt tartalmának bemutatása: Mezőtúr Város Önkormányzatának pályázata uniós támogatást nyert a település belvízelvezetésének fejlesztésére. A program lehetőséget nyújt a város belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszerének kialakítására, környezetbiztonságának növelésére, a belvíz és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, valamint a felszíni vizek minőségének javítására is. A fejlesztések többek között a város belterületére hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetését, valamint a belvízcsatornák, elvezető rendszerek rendezését, ezáltal a belterület védelmét célozzák meg. A megvalósítás során létrejött eredményeknek köszönhetően a fejlesztési területen élő városi lakosság számára javul az életminőség.

 

· a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 03. 31.

 

· projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00022

Kiadványok

Sajtóközlemény

Tájékoztató Kisfilm

https://www.youtube.com/watch?v=MwKO9Rh_iZI