„Síppal, dobbal, nádi hegedûvel”

„Síppal, dobbal, nádi hegedûvel”

A Mezõtúri Városi Intézmény – Csoda-vár Központi Óvoda sikeresen pályázott a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02221 azonosító számú „Néphagyományaink felelevenítése Mezõtúron” c. pályázatával.

A pályázatunk egyik fontos célkitûzése volt, hogy a gyermekeket még fokozottabban megismertessük a magyar népzenével, valamint a népi hangszerekkel. Ezért felkértük népi hangszer bemutatóra Birinyi József népzenészt, népzenekutatót, a Népmûvészet Ifjú Mesterét, a KÓTA társelnökét, hangszeres elõadómûvészt, zenepedagógust, hogy tartson népi hangszerekbõl bemutatót óvodás gyermekek részére a Csoda-vár Óvodában és a Százszorszép Óvodában. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Mezõtúri Szivárvány Népzenei Egyesülettel, a Szivárvány Citerazenekarral, így a tagok kérésünkre szívesen közremûködtek a népi hangszerek megszólaltatásában. Különösen öröm számomra, hogy volt és mostani óvodapedagógus kollégáim – Kozma Réka Anna és Kozma-Gonda Judit –  is részt vettek, valamint külön köszönet Csider István citeratanárnak, népzenésznek, a Népmûvészet Ifjú Mesterének, a Szivárvány Népzenei Egyesület alapítójának, a Szivárvány Citerazenekar alapítójának, hogy vállalta az óvodás gyermekek részére a bemutatót.

A gyermekek részére megrendezett hangszeres bemutató után a széles nagyközönséget is megszólította Óvodánk azzal a céllal, hogy ismerje meg a népi hangszereket.  A népi hangszer kiállítás anyagát a híres Birinyi Gyûjtemény adta. A 600 darab népi hangszert felvonultató kiállítás ritka népi hangszereket is felvonultatott, melyek igazi hangszertörténeti ritkaságoknak számítanak. A kiállítás megnyitóján a felnõtt közönség örömmel fogadta a népi hangszerek bemutatóját is, s így teljes egészében bemutatásra kerülhettek a felvonultatott népi hangszerek.

Külön köszönettel tartozom Birinyi Józsefnek, aki szívesen, örömmel vett részt az óvodás gyermekek részére megrendezett népi hangszer bemutatón. Hatalmas tudásával, a gyermekekhez való odafordulás készségével igazi örömet tudott szerezni gyermekeinknek, akik maradéktalanul élvezhették a népi hangszerek hangját, zenéjét. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre bocsájtotta féltve õrzött kincseit, népi hangszer-ritkaságait, megismertetve így a széles nagyközönséggel is a színes és rendkívül gazdag népi hangszerek tárházát.

Köszönöm a Közösségi Háznak, hogy méltó teret adtak a kiállítás anyagának, segítettek a kiállítás megrendezésében.

Köszönetemet fejezem ki Mezõtúr Város Önkormányzatának, Szûcs Dániel alpolgármester úrnak, hogy segíti a pályázat sikeres megvalósítását.

Patkós Éva

intézményvezetõ

Fotó: Jenei József