Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzellátás kifizetése

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

 

Az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötött pénzbeli támogatás kifizetéséről.

 

A pénzbeli támogatásra azon gyermekek, fiatal felnőttek jogosultak, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2021. november 1-jén fennáll.

 

Azon jogosultak, akik rendelkeznek bankszámlával, és Hivatalunk rendelkezésére bocsátották a számlaszámot, bankszámlára történő átutalással kapják meg a támogatást.

 

Azon jogosultak részére, akik nem rendelkeznek bankszámlával, vagy Hivatalunk számára nem ismert a számlaszámuk, az alábbiak szerint kerül kifizetésre a támogatás:

 

A támogatás kifizetésének helye: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Déli porta (Postával szemben).

 

A támogatás kifizetésének ideje: 2021. november 23. (kedd) és 2021. november 25. (csütörtök), melyet az alábbi beosztás szerint tudunk biztosítani:

 

  • A jogosult családi nevének „A” kezdőbetűjétől „.H” kezdőbetűig: 2021. november 23-án 09.00 és 12.00 óra között.
  • A jogosult családi nevének „I” kezdőbetűjétől „.P” kezdőbetűig: 2021. november 23-án 13.00 és 15.30 óra között.
  • A jogosult családi nevének „R” kezdőbetűje: 2021. november 25-én 09.00 és 12.00 óra között.
  • A jogosult családi nevének „S” kezdőbetűjétől „Zs” kezdőbetűig: 2021. november 25-én 13.00 és 15.30 óra között.

 

Felhívom figyelmüket, hogy kizárólag a megadott időpontban, a fenti beosztás szerint szíveskedjenek megjelenni a támogatás felvétele céljából!

 

Azon jogosultak, akik nem szerepelnek a kiosztási listán, legkésőbb 2021. november 30-ig szíveskedjenek jelezni a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (Hegyi István csoportvezető, mfsz. 3. iroda, 06-56/551-926, ihegyi@mezotur.hu), mert ezt követően nem lehet az igényt érvényesíteni. A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A támogatás átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján történhet. Kérem, hogy a személyazonosságuk, illetve lakcímük igazolása miatt, személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni.

 

Mezőtúr, 2021. november 05.

 

 

 

dr. Enyedi Mihály
jegyző