Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Mezőtúri Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján, a veszélyhelyzet idején a települési Önkormányzat Képviselő-testületének feladat -, és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs lehetőség, vagyis a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. A veszélyhelyzet kihirdetése óta meghozott döntéseimről a képviselő-testületet tájékoztattam. A jövőben tekintettel a jelenlegi helyzet várható elhúzódására a döntési mechanizmus a következő lesz:

A képviselő-testület tagjai elektronikusan meg fogják kapni az előterjesztéseket, az erre elektronikusan megküldött válaszukban megfogalmazhatják véleményüket. A képviselők véleményének, javaslatának beérkezését követően hozom meg az adott előterjesztés vonatkozásában a döntésemet.

Ezúton is köszönöm minden olyan polgárnak áldozatos munkáját, akik részt vesznek a vírus elleni védekezésben.

Külön köszönöm a város lakosságának a fegyelmezett magatartását, ugyanakkor továbbra is kérek mindenkit, hogy kizárólag a legszükségesebb esetben hagyja el otthonát!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

 

Herczeg Zsolt

polgármester