Polgármesteri sajtótájékoztató a költségvetésről

Polgármesteri sajtótájékoztató a költségvetésről

 

Február 11-én tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt polgármester úr a polgármesteri hatáskörben meghozott döntésekről.

 

– A sajtótájékoztató fő témája az Önkormányzat 2021. évi költségvetése volt. Először is mit lehet tudni a fizetési kötelezettségekről?

 

H. Zs.: – Önkormányzatunk néhány évvel ezelőtt 350 millió Ft értékű fejlesztési hitelt vett fel, melyből 150 millió forintot 2019-ben költöttünk el a helyi útépítési programunk megvalósításához. Ehhez érkezett 200 millió Ft állami támogatás, melyet Boldog István képviselő úrnak köszönhetünk. A maradék 200 millió forint a hitelből a Területi Operatív Programokban elnyert pályázatok megvalósítását szolgálja, hiszen egyre jobban azt tapasztaljuk, hogy az építőanyag-árak nagymértékben emelkednek, ugyanúgy, ahogy a bérköltségek is. Arra számítunk, hogy hozzá kell tennünk az elnyert forrásokhoz. Tehát a hitel teljes mértékben városunk fejlődését szolgálja. A fizetési kötelezettségünk – tíz éves időintervallumról beszélünk – 40 millió forint évente. A határozat arról szól, hogy 2021-től 2024-ig bár változnak az összegek, de ha kerekítünk, évente 40 millió forint tőke – és kamat törlesztési kötelezettsége van az Önkormányzatnak.

 

– Térjünk rá a 2021. évi költségvetési rendeletre.

 

H. Zs.: – Mielőtt beszélnék a 2021. évről, mindenképpen ki kell térnem a tavalyi évre. 2020 év elején jött a pandémia, melyre rögtön reagálnunk kellett, hiszen februárban fogadtuk el a költségvetésünket. Látva a körülményeket, mindenképpen azon voltunk, hogy Önkormányzatunk működése rendben legyen. Költségvetésünket jelentősen módosítottuk, mégpedig úgy, hogy a bevételi oldalt lecsökkentettük, a várt adóbevételeink mértékét lényegesen lejjebb vittük, és nyilvánvalóan a kiadási oldalon is (ami a saját erőből történő fejlesztési feladatokat jelentette) sok mindent kihúztunk. Ennek köszönhetően elmondható így 2021 februárban, hogy a finanszírozásunk végig biztosítva volt.

A jelen évre rátérve azt kell tudni, hogy a költségvetésünk kidolgozása már tavaly elkezdődött, hiszen decemberben már megkerestük az intézményvezetőket, az önkormányzati gazdasági társaságok vezetőit, bekértük a 2021-es költségvetéshez szükséges adatokat. Már az év első hetében személyesen is találkoztunk a vezetőkkel és átbeszéltük velük saját költségvetésüket. Szintén az első napokban érkeztek a hivatalos információk a normatív támogatásokról. A jó hírekkel kezdeném: amikor közlésre került a költségvetésből várható normatív finanszírozás mértéke, akkor azt láttuk, hogy az elmúlt évhez képest lényegesen jobb a helyzetünk. Az állam az önkormányzat helyi adóerő-képességéhez mérten ún. beszámítási elvet alkalmaz, melynek lényege az, hogy minél gazdagabb egy település, annál többet von el az első ütemben megállapított normatíva összegéből. A beszámításnál az elmúlt évben 137 millió forintot vontak el a viszonylag magas adóerő-képességünk miatt. Most ezt az elvet nem alkalmazták, valamint azt is tapasztaltuk – összehasonlítva a 2021-re vonatkozó normatíva mértékét az előző évivel -, hogy jó néhány feladatfinanszírozási terület vonatkozásában ezek az összegek emelkedtek, pl: a Közös Önkormányzati Hivatal feladatai ellátása kapcsán, vagy a közterület fenntartása esetében stb. Így összességében elmondhatjuk, hogy a normatív támogatás mértéke az előző évhez képest 228 millió forinttal emelkedett. Ezzel szemben a Kormány a vállalkozások védelme érdekében a helyi iparűzési adó mértékét 50 %-ára csökkentette. Ennek kompenzálására viszont januárban megszületett az a jogszabály, mely kimondja, hogy a 25 ezer lélekszám alatti települések önkormányzatai a kiesett összeget az államtól támogatás formájában megkapják. Ez két részletben történik majd, az első részletet júniusban, a második részletet októberben kapjuk meg.

 

 

 

– Mi mondható el a kiadási oldalról?

H. Zs.: – A minimálbér-növekmény az ismét megjelenik ezen az oldalon. Intézményeink, gazdasági társaságaink a szükséges működési forrásaikon túl megfogalmazták fejlesztési igényeiket is, ezeket áttekintettük és jó néhány esetben – hangsúlyozva, ahol a költségvetésünk lehetővé tette – jóvá is hagytuk.

 

Összességében a határozat meghozatala előtt egy héttel az anyag képviselőtársaimnak elektronikus úton kiküldésre került, jelentős módosító javaslat nem érkezett. Így hoztam meg az ezzel kapcsolatos polgármesteri határozatot.

Örömteli számomra, hogy a működés finanszírozása mellett – ami a legfontosabb-, számos, saját erőből történő fejlesztésre is lehetőségünk lesz, ebből a leglényegesebb a földes utcák megszüntetésére beállított 100 millió forint. Ezen kívül még kisebb volumenű, 50-60 millió forintos fejlesztésekről beszélhetünk szintén saját erőből, ilyen pl. a közétkeztetést ellátó konyha, a komp, vagy a Makk J. utca útburkolatának felújítása. Az önerőből történő fejlesztések mellett természetesen vannak elnyert pályázati forrásaink, itt meg kell említenem a kerékpárutas projektjeinket, de az Ipari Parkban is zajlik már a kivitelezés, a Zrínyi úti Óvoda beruházása is folyamatban van, illetve előkészületben van a Fóti úti új Idősek Napközi Otthonának projektje is. Két pályázatunknál elbírálásra várunk, pl. az Újvárosi színpados iskola teljes felújítására is beadtunk egy pályázatot, illetve egy közel 300 millió forintos pályázat is beadásra került a csapadékvíz-csatornahálózatunk fejlesztésére. Itt térnék vissza a 200 millió forint felvett hitelre, hiszen az említett projekthez saját forrást is kell biztosítani, melyet az említett hitelből kívánunk megfinanszírozni. Mindezek mellett nagy erőkkel készülünk a 2021-2027-es időszak, azaz az új Uniós költségvetési ciklus pályázataira is.

 

Miskolczi Adrienn