Polgármesteri sajtótájékoztató 2020. Június 30.

Újra ülésezett a képviselő – testület

 

Június 30-án tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester az elmúlt időszak legfontosabb döntéseiről.

 • Június 17-én, tehát még a veszélyhelyzet idején születtek polgármesteri döntések. Melyek voltak ezek?

Herczeg Zsolt: – Elsőként az I. számú fogorvosi alapellátás állásának betöltéséről szólnék, tekintettel arra, hogy a pályázat kiírása eredménytelenül zárult, ezért újra kiírjuk, és keressük az állás betöltésére azt az orvost, aki reményeink szerint szolgálni fogja a mezőtúri lakosokat.

Következőként az EFOP projektet említeném, azon belül is az 1.5.3.-as számú, 500 millió Ft értékű pályázatot. Kamerarendszer-bővítésre kerül sor, három jó minőségű kamerát fogunk beszerezni, és a központi szervert – ahova a képek rögzítésre kerülnek – is bővíteni fogjuk. A kamerák mezőtúri szórakozóhelyekre lesznek kihelyezve, mert a rendőrségi, polgárőrségi visszajelzések alapján erre nagyon nagy szükség van. A beruházás összértéke 12,9 millió forint, hangsúlyozom, hogy ez az előbb említett pályázati forrásból valósul meg, tehát az önkormányzat részéről nem igényel önerőt.

Másik nagyon fontos téma a Városi Oktatási Centrum konyhájának felújítása, melyre meghívásos eljárást indítottunk, ez viszont eredménytelen lett, így nyílt eljárás keretein belül próbálunk kivitelezőt találni. Bízom benne, hogy ez az eljárás durván egy hónap alatt sikeresen lezajlik majd. Ebben az esetben az elnyert pályázat mellé önkormányzatunknak önerőt kell biztosítania abból a 200 millió Ft felvett fejlesztési hitelből, melyet kifejezetten erre a célra igényeltünk meg.

Az ezt követő döntés egy TOP-os pályázaton belül, informatikai eszközbeszerzésről szól (laptopok, és projektor), melynek összértéke meghaladja az 5 millió forintot, az említett eszközöket pedig a kollégáim fogják használni.

Következő téma az Intézményellátó Kft. –t érinti, aki elnyerte a „Zöld Kapcsolat kialakítása Mezőtúron” elnevezésű projekt egyik eszközbeszerzési pályázatát (játszótéri elemek, sport-, és fitneszeszközök). A Kft. a megvalósítás során egy alvállalkozót kíván bevonni – a projekt összértéke nettó 14 millió forint – ezzel kapcsolatosan kellett meghozni azt a döntést, mellyel lehetővé tettem a Kft. részére, hogy megkösse a szerződést az alvállalkozóval.

A Belügyminisztériumnak ismét van egy pályázati kiírása, melyre az elmúlt évben is sikerrel pályáztunk: láthatja mindenki, hogy a Városháza tornyának homlokzati felújítása folyamatban van. A mostani pályázat útépítéssel kapcsolatos. A kiindulópont az volt, hogy két utcában szeretnénk a meglévő útburkolatot felújítani – hangsúlyozom, hogy csak erre, tehát kizárólag szilárd útburkolat felújítására lehetett pályázni. Úgy döntöttem, hogy a Makk József utcát és a Kilián lakótelepen az óvodához vezető utat, a Földvári úttól egészen végig, felújítjuk, viszont a későbbiek során alpolgármester úr elmondja, hogy a testületi ülésen a döntés felülvizsgálat után végül milyen eredmény született ebben a témában.

Ezt követő döntés a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletünk módosításáról szólt. Úgy döntöttem, hogy minden vallási felekezethez tartozó iskola diákjai részére is adható most már a kitüntetés. Ennek megfelelően küldtük ki az intézményvezetőknek az értesítéseket, melyek alapján vártuk az általuk javasolt, kitüntetésre érdemes diákok neveit. A kitüntetés pénzjutalommal is jár, ezek átadására július 09-én, a Városháza Dísztermében került sor. Ezúton is gratulálok a kiváló eredményt elért diákoknak, további sok sikert és jó egészséget kívánok!

Egy pályázati sikerről is be kell számolnom. A Magyar Kézilabda Szövetséghez nyújtottunk be pályázatot: az Országos Tornaterem Felújítási Program keretében kiírt lehetőségről van szó. A Teleki Blanka Gimnázium udvarán már korábban elkezdődtek egy kézilabda pálya előkészületei, betonaljzatot kapott a felület, és most egy műanyag borítás kerül rá a pályázat elnyerésével. Itt sem kell az önkormányzatnak önerőt biztosítania, és bár a pontos összeget nem tudjuk, de olyan 30-40 millió forintnyi beruházási összegről beszélhetünk.

Végül pedig a Mezőtúri Művészeti Közalapítvány alapító okiratának módosításáról hoztam döntést. Takács Zoltán lett a kuratórium elnöke, illetve a kuratórium személyi összetétele is megváltozott, azaz három tagúvá vált. Az alapítványban önkormányzatunk is jelen van és egy főt fog delegálni.

 • Térjünk rá a június 25-én megtartott rendes ülés napirendi pontjaira, elsőként a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi beszámolójáról tárgyalt a képviselő-testület.

H.Zs.: – Itt több probléma felmerült, úgy, mint a csőtörések helyreállításának gyorsasága, minősége stb. De az is nagy problémát okoz nekünk, hogy a Zrt. bérleti díjat fizet az önkormányzatunk részére, viszont durván 40 millió forintos kintlévőségünk van, és a 2020. évi költségvetésünkbe számos olyan, a víziközművet érintő fejlesztést terveztünk be, melyeket a megkapott bérleti díjakból tudnánk finanszírozni. Az önkormányzat a tulajdonában lévő víziközmű vagyont (vízmű telep, a hozzá tartozó hálózat, vízmű kutak, szennyvíztisztító telep a szennyvízhálózattal, stb.) a vonatkozó jogszabály alapján bérbe adja az üzemeltetőnek, és a bérleti díj nagyságrendje 25-30 millió forint között van évente. Ha az említett kintlévőség összege a számlánkon lenne, elkezdhettük volna már a munkálatokat. Most jelenleg bérleti díjként 16 millió forint van a számlánkon, így a fejlesztésekhez nem tudunk hozzáfogni. A beszámolót a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület nem fogadta el, míg a FIDESZ-KDNP képviselői igen, tettük ezt azért, mert az elmúlt években azért jelentős javulás látható, együttműködésünk a kollégákkal nagyon jó. Még egy nagyon fontos dolog: amikor a víz elszíneződik, barnássá válik, az nem az üzemeltető hibája. A beszámolóból megtudhatjuk, hogy még mindig nagyon sok csőtörés van egy évben, és minden egyes eset során az ivóvíz minősége romlik, melynek az az oka, hogy a csőtörés során a nyomás csökken, és a helyreállítás után a megnövekedett nyomás szinte lelöki a hálózat falán lerakódott egyfajta biológiai hártyát. A vízhálózatunk elöregedett, azbesztcement anyagú rideg csövekből áll, és az agyagtalaj mozgását nem tudják elviselni, mely talajmozgás következményei a csőtörések, mindezek mellett nyomásingadozásokról is beszélünk. Összességében a vízbázist is javítani kellene, viszont minden ilyen beruházást a tulajdonos önkormányzatnak kellene megvalósítani, melyre úgy látok esélyt, ha pályázati forrásunk lesz, pl. a Modern Kisvárosok Programból látom ezt biztosíthatónak, akár a hálózatra, akár a vízbázisra vonatkozólag. Ilyen jellegű pályázat kiírására már nagyon régen került sor. Legutóbb önkormányzatunk két ütemben a Sugár úton hajtott végre a befizetett bérleti díjak terhére ivóvízkiváltást, mely azért volt fontos, mert a kelet-nyugati kerékpárút nyomvonala pontosan az ivóvíz-hálózat fölött fog húzódni, és hogy azt ne kelljen csőtörések miatt itt-ott felszedni, így a hálózat ott korszerű műanyag-borítást kapott. Ez kellene a város számos pontján is eszközölni, ezért figyeljük nagyon a pályázati lehetőségeket. Összefoglalva tehát a szolgáltató beszámolóját 6-6 arányban a képviselő-testület nem fogadta el.

 • Mit tudhatunk a 2019. évi zárszámadásról?

H. Zs.: – Itt a költségvetésünk végrehajtásáról szóló rendelettervezetről beszélünk: 5,9 milliárd forintos bevételi főösszeggel fogadtuk el a zárszámadást, több, mint 4 milliárd forint volt a kiadási főösszegünk, a pénzmaradványunk pedig megközelíti a 2 milliárd forintot. Működési területen az anyagi, finanszírozási feltételek végig adottak voltak, az önkormányzat hitel felvétele nélkül, önerőből, a kapott állami normatívából és az ezek mellé hozzárendelt saját bevételekből (döntően adóbevételekből), költséghatékonyan működött. A fejlesztési területet tekintve nem vagyok teljesen elégedett, hiszen azt reméltem, hogy mostanra már messzebb jutunk, ami a megvalósítást illeti. A szándékunk továbbra is az, hogy a hátralévő kivitelezések a megfelelő ütemben haladjanak.

 •  Miben módosult az Önkormányzat 2020. évi költségvetése?

H. Zs.: – A veszélyhelyzet ideje alatt intézményeink, cégeink vezetőivel áttekintettük mindannyiunk költségvetését, és megvizsgáltuk azt, melyek azok a tételek, ahonnan költséget tudnánk megtakarítani. A vírushelyzet súlyosan érintette a helyi gazdaságot is, és ez azt követeli meg tőlünk, hogy takarékoskodjunk. Tudjuk jól, hogy Magyarország Kormánya 45 millió forint összegben vont el forrást önkormányzatunktól – gondolok itt a gépjárműadóra -, tette ezt a közös kötelezettségvállalás elve mentén. Ezen túlmenően az említett gazdasági hatások miatt várható, hogy az önkormányzat helyi iparűzési adó bevétele is csökkenni fog. Mi azt mondtuk, hogy 170 millió forintot félreteszünk, és ha ennyivel csökkennek a bevételeink – beleértve az elvont gépjárműadót -, akkor tulajdonképpen ezt az időszakot minden probléma nélkül át tudjuk vészelni. Hogy milyen mértékű adócsökkenés fog végbemenni, azt október környékén fogjuk látni. A TEKE oldaláról érkezett egy javaslat, miszerint a cégeinket, vagy akár a civil szervezeteket is meg kellene vizsgálni, el kellene tőlük is vonni, de mi kifejtettük azon véleményünket, hogy ez utóbbiakat nem kellene háborgatni, hiszen mind értékes közösségek, értékes programokkal. Kovács Mihály képviselő úr nehezményezte, hogy azt a 2 millió forintot nem tartalmazza már a módosítás, amelyből a Kertvárosban a Hídszegi csatorna felőli oldalon telket vásárolna az Önkormányzat egy összekötő út megépítésére. A testületi ülésen Szűcs Dániel alpolgármester úrnak volt egy módosító javaslata: a MAFC Egyesület esetében csökkentést -12,7 millió forint támogatás 300 ezer forinttal történő csökkentését -, a civil szervezeteknél 6,6 millió forintból 200 ezer forint, a Közművelődési Kft. költségvetéséből pedig 1,5 millió forint levonást, tekintettel arra, hogy a rendezvényeink közül is néhány elmaradt. Így tulajdonképpen azt a 2 millió forint forrást a telek megvásárlására a költségvetésből tudtuk volna biztosítani. Az Egyesület nem fogadta el a javaslatot, míg a FIDESZ-KDNP képviselői támogatták volna, így ennek a témának még lesz folytatása.

 •  Következő napirendi pont a Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtág-rendszer halgazdálkodási jogáról szóló előterjesztés volt.

H. Zs.: – Ha jól emlékszem, olyan tizenöt évvel ezelőtt az akkori önkormányzat szerződést kötött a Mezőtúri Horgász Egyesülettel az említett vizek kezelésével kapcsolatosan, mely szerződés most lejár. A Pénzügyi Bizottság ülésén egy viszonylag nagy vita volt arról, hogy legyen-e pályázat kiírva, vagy sem, majd a testületi ülésen a jegyző úr bejelentette, hogy a vagyonnal való gazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzat köteles 2 millió forintnál nagyobb érték esetében pályázatot kiírni. Mivel a képviselő-testület nem fogadta el az előterjesztést, így ez a téma is elő fog kerülni a következő testületi ülésen.

Tekintettel arra, hogy februárban találkoztunk a képviselőtársaimmal, így prezentációt tartottam a futó projektjeinkről, melyek összértéke 3,8 milliárd forint, jelentős részük még ebben az évben megvalósul, de jó néhány kivitelezés 2021-re fog tolódni.

 • Alpolgármester úr, mit tudhatunk a mezőtúri Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról?

Szűcs Dániel: – Mindenképpen jó hír, hogy a regisztrált bűncselekmények száma ismételten csökkent és összességében elmondható, hogy javul a közbiztonság. Fontos említeni, hogy építkezés folyik a Rendőrkapitányságon, ezért munkavédelmi, és balesetvédelmi okok miatt van zárva az intézmény kapuja. Ettől függetlenül, akinek bármilyen problémája van, vagy ügyintézés miatt keresi fel a Rendőrkapitányságot, becsengetve a portára, bejuthat az épületbe, és a munkatársak továbbra is állnak rendelkezésre. Szó volt még a szórakozóhelyekről, a kábítószer-használat kérdéséről, ahol ki kell emelni a prevenció jelentőségét, amiben természetesen a szülőknek továbbra is nagyon fontos szerepük van.

Természetesen szó esett a gyorshajtásokról is. Néhány helyen a trafipaxos mérések meghozták az eredményt, csökkentek ezek az esetek, de ha őszinték akarunk lenni, városunkban összességében továbbra is jelen van a probléma, a Rendőrkapitányság igyekszik ezeket kiszűrni. Sajnálatos viszont, hogy a rongálások száma az elmúlt időszakban megnövekedett, gondolok itt akár az új, de a régi játszótéri eszközök rongálására is. Mindezek mellett jellegzetes probléma lett a viráglopás, mellyel kapcsolatosan pozitív hír, hogy az egyik bűncselekményt elkövető személyt felderítették, és a szükséges eljárás elindult vele szemben, valamint a hasonló bűncselekményt elkövetőkkel szemben az önkormányzat megtette a feljelentést. Ezúton szeretném megköszönni a Mezőtúri Polgárőr Egyesület tagjainak azt az önzetlen tevékenységét, melyet a mindennapokban tesznek, akár nappal, akár éjszaka.

 • Fontos napirendi pont volt a mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója.

Sz. D.: – Egyik lényeges pont, és egyben tájékoztatás is, hogy 2021. január 1-jétől tilos lesz akár az udvaron, akár más területeken a zöld hulladékot égetni. Amennyiben bejelentés érkezik a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez, vagy ők észlelik ezeket az eseteket, akkor eljárást fognak indítani. Ezzel párhuzamosan önkormányzatunk elkezdett gondolkodni az esetleges problémák megoldásán. Ahogy az elmúlt időszakban, most is a zöld hulladékot a Kávási Sándor út végén elhelyezett konténerbe lehet bedobni, illetve korábban megoldás volt a zöld zsák vásárlása, mely szolgáltatás (vagy hasonló) visszahozásán gondolkodunk, segítve a mezőtúri lakosok zöldhulladékának elszállítását, hiszen több olyan panasz érkezett hozzánk, hogy bizony vannak olyan emberek, akik idősek, vagy épp nincs megfelelő járművük arra, hogy a konténerhez kijussanak. Összegezve a témát, együtt gondolkodva igyekszünk megoldást találni.

 • Az elmúlt hetek esőzései számos problémát okoztak városunkban. Következő téma a csapadék-csatorna rendszer állapotával kapcsolatos.

Sz. D.: – A nemrégiben lezúduló nagy mennyiségű eső a Puskin és a Dob út környékén okozott sokadjára olyan problémát, hogy a mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség állománya kivonult, illetve az Intézményellátó Kft. illetékes munkatársai is kint voltak, így közös erővel sikerült a helyzeten ideiglenesen úrrá lenni. A problémás területek átvizsgálása az elmúlt héten szakemberekkel megtörtént, a zárt csatornarendszert az ismert gócpontoknál kitakarították. Meg kell még említenem, hogy a Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal példamutató az együttműködésünk, ezúton is szeretnénk megköszönni a kirendeltség minden dolgozójának az elmúlt évben végzett tevékenységét, és szolgálatát. Parancsnok úr elmondta, hogy rendkívül jó a közösség, továbbra is stabil, jól felkészült az állomány.

 • A sajtótájékoztató elején elhangzott, hogy a Belügyminisztérium útépítéssel kapcsolatos pályázatot írt ki. Alpolgármester úr mivel egészítené ki a polgármester úr által elmondottakat?

Sz.D.: – Ahogy polgármester úr is elmondta, kizárólag aszfaltburkolattal ellátott, de felújításra szoruló utakra vonatkozik a pályázat, és még egy fontos kritérium: közintézményhez vezető útnak kell lennie. Hosszas megbeszélések után a Makk József és a Kilián óvodához vezető út mellett döntöttünk. Ezzel párhuzamosan megérkezett a Magyar Államkincstártól az álláspont, hogy a Kilián óvodához vezető út nem kerülhet bele a pályázatba, mivel nincs külön helyrajzi száma, ez a terület udvar besorolással szerepel, és csak útra lehetett pályázni. Ezáltal a képviselő-testületi döntés már csak a Makk József útról szólt, mely beruházás értéke 22 millió forint, az önerő pedig több, mint 11 millió forint. Szeretném hangsúlyozni, hogy az önkormányzat nem tett le arról, hogy a Kilián óvodához vezető részre a jövőben pályázzunk, ezért a szükséges hatósági változtatásokat elindítottuk, a telket megosztjuk, külön helyrajzi számot kap az udvar és az út.

 • Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a kitüntető díjak adományozását.

Sz.D.: – Elsőként a Botyánszki János-díjról döntöttünk, melyet egy későbbi időpontban szeretnénk méltó körülmények között átadni. A díjra sikerült egy olyan személyt kiválasztanunk, aki évek óta, önzetlenül tesz a városért, az emberekért, személye még nem nyilvános. A díjátadás időpontjáról Mezőtúr lakosságát tájékoztatni fogjuk. A Botyánszki – díj mellett a Pedagógusnapi kitüntetésekről is döntöttünk: Mezőtúr neveléséért, oktatásáért díjat egy fő részére, Életműért díjat három fő részére adományoz a képviselő-testület. A kitüntetések átadására szintén egy későbbi – minden bizonnyal egy szeptember elejei – időpontban kerül sor.

 • Alpolgármester úr mit tud elmondani a Teleki Blanka Gimnázium új kézilabda pályájáról?

Sz.D.: – Mindenekelőtt azt, hogy nagyon örülünk annak, hogy az iskola udvarán egy ilyen beruházás megvalósulhat, hiszen ez nagyban hozzájárul a tanulók mindennapos testmozgásához. Majoros Gergely igazgató úrral közösen dolgozunk azon, hogy az ilyen és hasonló fejlesztésekkel segítsük a tanulókat a sportolásban. A kültéri pálya megépítésével, majd használatával a Teleki még nagyobb szerepet szán a kézilabdának, amelynek nagyon örülünk és hasonló együttműködésre törekszünk a Mezőtúri Református Kollégiummal is. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a pálya más sportok űzésére is alkalmas lesz, így a tanórákon például a labdarúgás, vagy a kosárlabda is szóba jöhet.

Herczeg Zsolt: – Fontos elmondani a kézilabdapálya pályázatával kapcsolatosan még azt, hogy megkérdőjelezhetetlen érdeme van ebben Vasas István ügyvezető úrnak, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni munkáját.

 

Miskolczi Adrienn