Polgármesteri sajtótájékoztató 2020 Június 3.

Polgármesteri sajtótájékoztató

Június 3-án megtartotta polgármesteri sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt polgármester, melynek apropója a májusban meghozott polgármesteri döntésekről szóló beszámoló.

 • Milyen döntések születtek?
 1. Zs.: – Az első napirend pont a helyi építési szabályzat rendeletének módosítása, melyen belül az Ipari Parkról volt szó. Itt nemrégiben egy gazdasági társaság 4,6 ha területet vásárolt. A jelenleg idevonatkozó beépítési előírások nem teszik lehetővé, hogy a befektető az általa tervezett beruházást megvalósítsa. Így kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz, hogy a terület besorolását módosítsuk. Mire kell itt gondolni:

– Az építendő épület magassága

– A beépíthetőség mértéke

A másik előterjesztés, ami ugyancsak ezt a rendeletet érintette, egy család által kezdeményezett módosítás: Mezőtúr külterületén egy tanya épülne, és azokat a műszaki paramétereket, melyeket meg szerettek volna valósítani, az előző rendeletben foglaltak nem tették lehetővé. A főépítésszel való egyeztetés után – egy bonyolult eljárást követően – ez esetben is módosításra került a rendelet.

 • Mit tudhatunk az Önkormányzat gazdasági társaságainál, intézményeinél végzett belső ellenőrzésekről?
 1. Zs.: – Ezt a témát minden évben tárgyaljuk. Ilyenkor a képviselő-testület tagjai képet kapnak arról, hogy az önkormányzati szféra vonatkozásában mely területeket érintette a belső ellenőri vizsgálat. A feltárt hiányosságokat követően az érintetteknek intézkedési tervet kell készíteniük azok megszűntetésére. Ezek aztán a későbbiek során újra ellenőrzésre kerülnek. Ezt a fontos előterjesztést természetesen elfogadtam.
 •  Jelentős téma volt a Mezőtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató.
 1. Zs.: – Az anyag a bölcsődétől kezdődően a középiskolával bezárólag vizsgálja a településen a fiatalok, a családok helyzetét. Sajnos most is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy még mindig sok olyan családok, ahol nem megfelelően, nem felelősségteljesen nevelik a gyermekeket. Pozitívumként elmondható, hogy akik bajban vannak, számos formában segítséget kapnak, mind az Államtól, mind az Önkormányzattól. Ezúton is nagy tisztelettel megköszönöm a szociális területen dolgozó kollégáim áldozatos munkáját. További munkájukhoz sok erőt kívánok, mert sajnos számos olyan esettel találkoznak, melyhez komoly lelkierőre van szükségük.

Következő téma a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról szólt, mely tulajdonképpen egy aktualizálást foglalt magában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról döntöttem, az elmúlt időszakban történt változások kerültek bele. Ilyen változás az, hogy az építési hatósági jogkör elkerült tőlünk, valamint egy új közterület – felügyeleti osztály jött létre, melyet az elmúlt évek tapasztalatai indokoltak (elhagyott ingatlanok, szemetelések, rongálások stb..). A problémákkal kapcsolatosan országgyűlési képviselőnket is megkerestük, mert központi jogszabály változásra is szükség van ahhoz, hogy a jegyző hatékonyabban tudjon fellépni. Ezen felül az SZMSZ-ben osztályaink feladatainak aktualizálása történt még meg, és így a módosítás elfogadásra került.

 

 • Hogyan alakulnak a Mezőtúr-Szarvas közötti komp- és révátkelő hely viteldíjai?
 1. Zs.: – Kikérve képviselő társaim, valamint az üzemeltető Intézményellátó Kft. véleményét, az emelés mellett döntöttem. Nem jelentős mértékű emelésről van szó, vannak tételek, melyeknél maradt ugyanaz az ár, mint pl. a személyjegy 100 Ft, de összességében a tételek felénél emeltünk. Valamint a jegystruktúra rendszer sem változott, tehát ugyanazokat a jegyeket fogjuk árusítani.

A Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda térítési díjai is emelkedni fognak, de hangsúlyozom, nem drasztikus mértékben. Mindkét esetben, tehát a kompnál is és a strandnál is az elmúlt időszakban történt anyagár – emelkedés, a béremelések tették indokolttá a szolgáltatások díjainak emelését. A strandnál megmaradt az a konstrukció, hogy a mezőtúri polgárok, a mezőtúri lakcímkártyával rendelkezők olcsóbban mehetnek be, és ha megnézzük a környező települések fürdőjegy árait, a miénk nem a valóságtól elrugaszkodott, és ezt mérlegelve döntöttem.

 • Számos napirendi pont foglalkozott az önkormányzati gazdasági társaságok beszámolóival.
 1. Zs.: – A beszámolókkal és a Kft.-k üzleti terveivel kapcsolatosan minden esetben az anyagok elfogadásra kerültek, viszont azoknál a cégeknél ahol a Felügyelő Bizottság az ügyvezető vonatkozásában alapbér – emelésre, illetve jutalom kifizetésére tett javaslatot, a képviselő társaim által beérkezett javaslatokból kiindulva azt a döntést hoztam, hogy ez év novemberében térjünk vissza a kérdésre. Ennek pedig az az oka, hogy a vírus-helyzet miatt – ami a gazdaságot igen csak rosszul érinti – minden bizonnyal az fog bekövetkezni, hogy az Önkormányzatunk adóbevételei jelentős mértékben csökkenhetnek, melynek mértékét így előre nem lehet megmondani. Konkrétan majd novemberben fogjuk látni, hogy milyen anyagi helyzetben leszünk, és ez az adóbevétel-kiesés milyen mértékű. Addig sajnos nem tudunk beszélni jutalomról és béremelésről. Az elsődleges cél az, hogy az önkormányzati feladat-ellátási rendszer egyáltalán működni tudjon. Én arra számítok, hogy június végén a képviselő-testület ülésezni tud, és akkor már a költségvetés módosításáról is tárgyalnunk kell. Az illetékes kollégáimmal áttekintettük a költségvetésünket, és kb. 170 millió Ft-nyi összeget jelöltünk meg, amit tulajdonképpen tartalékba helyeznénk, tehát ebben az évben nem használnánk fel pont azért, ha ilyen mértékű bevétel-csökkenés történik, akkor azt mindenféle probléma nélkül tudjuk kezelni. Köszönöm minden ügyvezető kollégának a munkáját, hiszen arról lehet beszámolni, hogy minden gazdasági társaságunk jól látta el feladatát.
 • Mit lehet tudni a Fóti úti, volt Tüdőgondozó helyén elképzelt Idősek Napközi Otthonáról?
 1. Zs.: – Az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásra került, 166 millió forintra pályázott az Önkormányzat, sikerrel. A mostani döntés pedig a támogatási szerződés aláírásáról szólt. Úgy döntöttem, hogy aláírom, nem hagyjuk elveszni ezt a forrást. Azt azért el kell mondani, hogy a képviselő-testület megosztott volt a kérdésben, a FIDESZ-KDNP képviselői támogatták az aláírást, a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület képviselői viszont nem javasolták mondván, számos ingatlan alkalmas arra, hogy betöltse ezt a feladatot. Véleményem szerint viszont ennek a feladatnak az ellátására nincs jelenleg alkalmas épület Mezőtúron. Rendkívül szigorú jogszabályi háttere van annak, hogy egy idősek nappali ellátását biztosító intézmény működési engedélyt kapjon. Még akkor is ez a véleményem, ha majd a megvalósításhoz önerőt kell biztosítanunk. Így a támogatási szerződés aláírásával a beruházás megvalósításának előkészületei elkezdődhetnek.
 • A következő döntés szintén TOP-os pályázattal kapcsolatos.
 1. Zs.: – Így van, a közétkeztetést ellátó konyhánknál 60 millió Ft-ot nyertünk el a TOP rendszeréből. Hat mezőtúri vállalkozást hívtunk meg, mivel ez egy meghívásos közbeszerzési eljárás volt, mely a kivitelező kiválasztására irányult. Sajnos az eljárás eredménytelen lesz, így nyílt felületre kerül a projekt, és bárki pályázhat majd rá.

Még egy pályázat került tárgyalásra, méghozzá a TOP 4.3.1.-es, ami a” Leromlott városi területek rehabilitációja” címet viseli. Van egy másik TOP-os projektje Önkormányzatunknak, melynek az Újváros az akcióterülete, és az ott élők néhány tagjának felzárkóztatását céloztuk meg általa. Ha egy adott önkormányzatnak van egy ilyen projektje, akkor pályázhat a 4.3.1.-ben is, tehát mi is megtehettük ezt. Így döntöttünk arról, hogy két szolgálati lakás felújítását és a mindenki által ismert színpados iskola épületének rehabilitációját célozzuk meg. Ez utóbbira úgy pályázhattunk, hogy valamilyen szociális tevékenység is folyik majd az ingatlanban, így a Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadást fog ott tartani, ennek következtében tehát szociális jelleggel is működik majd, ugyanakkor közösségi térként is funkcionálhat.  A pályázni kívánt forrás 150 millió forint.

 • Fontos téma volt a Felsőrészi temető ravatalozójának üzemeltetése.
 1. Zs.: – Az elmúlt öt évben a szolnoki Pietas Kft. volt a szerződött partnerünk, és a vele való szerződésünk május 31.-vel megszűnt. Sajátos tulajdoni helyzet áll fenn, hiszen a temető a Református Egyházközség tulajdona, míg a ravatalozó az Önkormányzaté. A Református Egyházközség presbitériumának döntése alapján február 1-től az Unitas – Nagy Bt. lett az üzemeltetője mindkét temetőnek, és most június 1-től mi is ez utóbbinak adtuk át a ravatalozó üzemeltetését. Mindig az volt az önkormányzat álláspontja, hogy a ravatalozót ugyanaz a gazdasági társaság működtesse, mint a temetőt. Tehát öt évre az Unitas –Nagy Bt.-nek adtuk ki bérbe a ravatalozót.
 •  Ismét van pályázati lehetőség a komp felújítására.
 1. Zs.: – Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázaton 6,2 millió forint támogatást szeretnénk elnyerni. Jó hír, hogy az eddigiektől eltérően a 30% önerő helyett 20%-ot kell biztosítani, ami durván 1,5 millió forint. Évről – évre fontosnak tartjuk a komp és környezetének fejlesztését. A mostani pályázat a révházat is érinti, egy új csónakmotor kerülnek beszerzésre, továbbá kicserélnénk a 200 m hosszú főkötelet, valamint egy új jegyrendszer kerülne bevezetésre.
 •  Milyen változások történtek az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában?
 1. Zs.: – Május 13-án megtörtént az alpolgármester választás, így módosítani kellett az SZMSZ-t, mivel alpolgármester úr két bizottság tagja volt, illetve az Ügyrendi Bizottság elnöki posztját is betöltötte. Személyi változásokat kellett végrehajtani, hiszen sem az alpolgármester, sem a polgármester nem lehet bizottsági tag. Az Ügyrendi Bizottság elnökének Batta Attila Viktort választottam meg, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöki posztját illetően is változás történt, a korábbi elnök, Patkós Lajos lemondott, és Patkós Éva került a helyére. A választásokat követő egyezségekbe beletartozott, hogy ebbe a két bizottságba a FIDESZ-KDNP delegál elnököt, ez alapján hajtottam végre az SZMSZ módosítását.
 • Mit tudhatunk a „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron” elnevezésű projektről?
 1. Zs.: – A játszótéri – és fitneszeszközök beszerzése kapcsán lefolytatott árajánlatok bekérésének következtében az Intézményellátó Kft. lett a nyertes ugyanúgy, mint az utcabútorok beszerzése kapcsán is. Néhány héten belül ezek az eszközök beszerzésre kerülnek, így a projekt most már tényleg a befejezéséhez közeledik, a Mezőtúriak pedig azt fogják látni, hogy közterületeink ez által is megszépülnek, és bízom benne, hogy minden korosztály örömét leli majd ezen eszközök használatában.

Még egy örömhírrel szolgálhatok, ugyanis a Városi Sportcentrumban CLLD pályázatból,  10 millió forint értékben  négy teniszpályát fogunk felújítani. Itt a HÓD 2000 Kft. lett a nyertes kivitelező.

Mindezeken kívül az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó témákról is döntést hoztam, a Bizottság elnökének, dr. Síposné Varga Ildikó véleményét kikérve. Napirenden voltak többek közt:

 • A Berettyó-Körös Többcélú Társaság beszámolója, illetve ez évi tervei
 • A Városi Bölcsőde beszámolója és terve a 2020-as évre vonatkozóan
 • A Mezőtúri Kórház – és Rendelőintézet beszámolója és az idei évvel kapcsolatos elképzelései
 • Illetve lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról, és lakáshoz jutást elősegítő pénzügyi támogatásról is születtek döntések.

Miskolczi Adrienn