Pályázati kírás pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére (középfokú végzettséggel)

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony 2023. július 1. napjától – gyermekvállalás miatt tartósan távollevő köztisztviselő helyettesítése céljából.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat intézményeinek gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása. A beérkező számlák ellenőrzése, pénzügyi rendszerben történő rögzítése, kontírozása, könyvelése. Analitikus nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások készítése.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

 1. melléklet 19. pénzügyi számviteli feladatkör (II. besorolási osztály)

Pályázati feltételek:

 • – magyar állampolgárság
 • – büntetlen előélet
 • – cselekvőképesség
 • – Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés
 • – jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent:

 • – közigazgatási alapvizsga,
 • – közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
 • – államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • – ASP program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • – fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9.§-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 • – az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okirat másolata,
 • – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,
 • – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Illetmény és egyéb juttatás:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, valamint a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „pénzügyi-számviteli ügyintézői pályázat” jeligét.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 15.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2023. június 23.

A munkakör betölthető: 2023. július 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen pályázók a kiíró döntése alapján személyes meghallgatáson vesznek részt. A személyes meghallgatás lebonyolítása telefonon előzetesen egyeztetett időpontban történik. A nyertes pályázót a jegyző választja ki.

A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás a Közszolgállás portálon, a Mezőtúr és Vidéke lapban, valamint a www.mezotur.hu honlapon, megtekinthető.

A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály jegyzőnél a 06-56/551-910-es telefonszámon lehet érdeklődni.

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2023. május 20.