Pályázati kiírás – Településüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

településüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Ellátandó feladatok:

 • – Mezőtúr Város Önkormányzata településüzemeltetésével kapcsolatos feladatai,
 • – Közterület-üzemeltetési informatikai alkalmazás (KÜZ) napi szintű használata,
 • – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya feladatkörébe tartozó városi közvilágítással és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • – Kapcsolattartás a közüzemi közszolgáltatókkal,
 • – Energiagazdálkodással és közműnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • – Közreműködés az önkormányzat és gazdasági társaságai, valamint intézményei energetikai beszerzéseiben (földgáz, villamos energia), és előzetes adatszolgáltatásaiban,
 • – Feladatkörbe tartozó beruházások előkészítése, üzembe helyezése.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

 1. melléklet 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör (1. besorolási osztály)

Pályázati feltételek:

 • – magyar állampolgárság
 • – büntetlen előélet
 • – cselekvőképesség
 • – Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.
 • – jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent:

 • – önkormányzatnál településüzemeltetésben szerzett gyakorlat
 • – önkormányzatnál energetikai, környezetvédelmi munkakörben szerzett gyakorlat
 • – városüzemeltető szakmérnöki végzettség
 • – közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • – B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • – fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9.§-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 • – az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okirat másolata,
 • – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,
 • – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Illetmény és egyéb juttatás:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, valamint a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton kell benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.) címére. A borítékon fel kell tüntetni „településüzemeltetési ügyintézői pályázat” jeligét.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 20.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2023. szeptember 27.

A munkakör betölthető: 2023. október 1. napjától

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen pályázók személyes meghallgatása után a nyertes pályázót a jegyző választja ki. A személyes meghallgatás lebonyolítása telefonon előzetesen egyeztetett időpontban történik. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás a Közszolgállás portálon, a Mezőtúr és Vidéke lapban, valamint a www.mezotur.hu honlapon, megtekinthető.

A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél a 06-56/551-902-es telefonszámon lehet érdeklődni.

A KÖZSZOLGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2023. szeptember 4.