Testületi Meghívók » Testületi ülés 2024. május 9.

MEGHÍVÓ


Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. május 9. (csütörtök) 15:15 órakor

rendkívüli nyilvános ülést tart,amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend nyilvános ülés keretében:

Túrkeve Városi Önkormányzatnak a Berettyó-Körös Többcélú Társulásból történő kiválása vonatkozásában kötendő Pénzeszköz Átadási Megállapodás elfogadásáról
Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Mezőtúr, 2024. május 06.

Szűcs Dániel
polgármester