Testületi Meghívók » Testületi meghívó 2021. június 29

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

június 29-én (kedden) 1500 órakor

rendkívüli nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2020. évi üzemeltetési tevékenységéről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.04.) rendelete módosításához

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4 . A Pétery Károly utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5 . A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6 . A TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00007 azonosítószámú „Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója” című projekt megvalósítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8 . Tájékoztató a 2021. május 17. – 2021. június 13. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

9 . A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00305 azonosítószámú, „Multifunkciós kulturális és közösségi tér kialakítása, a városi színházterem funkcióbővítés és felújítás” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10 . Kovács Attila előterjesztése méltatlansági és összeférhetetlenségi ügyben

Előadó: Kovács Attila önkormányzati képviselő

 

11 . Herczeg Zsolt előterjesztése méltatlansági ügyben

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

Mezőtúr, 2021. június 25.

 

 

 

Herczeg Zsolt
polgármester