Testületi Meghívók » 2020. Június 25.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.június 25-én (csütörtökön) 1330 órakor rendes nyilvános és zárt ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

 Az ülés helye: Városháza Díszterme 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . Beszámoló a Mezőtúri Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi üzemeltetési tevékenységéről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) rendelete módosításához

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6 . A Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer halgazdálkodási jogáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtására és az átruházott hatáskörben hozott döntések elfogadására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8 . Új napirendi pont – Előterjesztés BM 2020 Belterületi utak felújítása 06_25

 

9 . Tájékoztató a 2020. május 18. – június 14. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről

 

9 . Bejelentések

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

1 . A “Botyánszky János” kitüntető díj adományozásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . A Pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

Mezőtúr, 2020. június 19.

 

 

 Herczeg Zsolt

                                                                           polgármester