Testületi Meghívók » 2020. július 09

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 2020. július 09-én (csütörtökön) 1500 órakor

rendkívüli nyilvános ülést követően rendkívüli zárt ülést tart,

 amelyre ezúton meghívom.

 Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

1 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) rendelete módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . A Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer halgazdálkodási jogáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

1 . A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című pályázat keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor utcai parkolók építési beruházása tárgyában megismételt, a Kbt. 115. § szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó, hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

 

Mezőtúr, 2020. július 06.

 

  Herczeg Zsolt

                                                                      polgármester