Testületi Meghívók » 2020. január 30.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 30-án (csütörtökön) 1330 órakor rendes nyilvános és zárt ülést tart,  amelyre ezúton meghívom.

 Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

  

Napirend nyilvános ülés keretében:

1 . A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak megválasztására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2. Az alpolgármester megválasztásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3. Az alpolgármester illetményének, költségtérítésének elfogadására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4. A gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról, valamint a járművek parkolási rendjének szabályozásáról szóló 32/2012(V.11.) önkormányzati számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5. Mezőtúr Város Polgármesterének 2020. évi cafeteria-juttatásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6. A Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás szervezésében működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9. Mezőtúr I. számú fogorvosi alapellátás álláshelyének betöltésére pályázat kiírása

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10. Mezőtúr település iskolái felvételi körzetének elfogadásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

11. A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12. A TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú, „Civil társadalom erősítése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által történő benyújtásához való hozzájárulásra

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

13. Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, Nagykúria út 160. külterület 077/3 helyrajzi számú ingatlan területére, illetve általánosságban az „Ma-2” övezetre vonatkozóan) a véleményezési szakasz lezárásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

14. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

15. Tájékoztató a 2019. november 18. – 2020. január 19. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről

 

16. Bejelentések

Mezőtúr, 2020. január 24.

 

 

 Herczeg Zsolt

                                                                           polgármester