Testületi Meghívók » 2020. február 27.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  2020. február 27-én (csütörtökön) 1330 órakor rendes nyilvános és zárt ülést tart,  amelyre ezúton meghívom.

 Az ülés helye: Városháza Díszterme, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . Az alpolgármester, alpolgármesterek megválasztásához szükséges szavazatszámláló bizottság létrehozására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . Az alpolgármester megválasztására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . Az alpolgármester illetményének, költségtérítésének elfogadására

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

 

4 . Folyószámlahitel igénybevételére

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) rendelet módosítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7 . Az Invictus Kft. által benyújtott kérelmek megtárgyalására (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8 . A TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú, „ A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok ” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által történő benyújtásához való hozzájárulásra

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9 . A TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú, „Civil társadalom erősítése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által történő benyújtásához való hozzájárulásra

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10 . A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2020. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról szóló tájékoztató elfogadására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

11 . A Mezőtúr IV. számú háziorvosi körzet megbízási szerződéssel történő ellátására

  • megbíz. szerződés dr. Szurovecz Csilla 2020. április

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12 . A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról szóló döntés meghozatalára

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

13 . Mezőtúr Város Polgármestere 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

14 . Mezőtúr Város 2020. évi rendezvényeiről szóló tájékoztató elfogadására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

15 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtására és az átruházott hatáskörben hozott döntések elfogadására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

16 . Tájékoztató a 2020. január 20. – 2020. február 16. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről

Testület tájékoztatása segélyek, civilszerv.stb

 

17 . Bejelentések

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

18 . Benyusz Sándorné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

19 . Fodor Ilona Katalin lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

20 . Szilágyi Andrea lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

Mezőtúr, 2020. február 21.

 

 Herczeg Zsolt

                                                                           polgármester