Testületi Meghívók » 2019.szeptember 26.

Mezőtúr Város Polgármestere

 

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Képviselő-testülete

2019 szeptember 26-án (csütörtökön) 13:30 órakor soros nyilvános ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

 

  1. Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) rendelete módosításáról
    – egységes szerkezet
    – előzetes hatásvizsgálat
    – Őnkormányzat 2019 ktgv mód III

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2. Rendkívüli támogatás 2019. évi igénylésének benyújtásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3. „Babafák” ültetéséről Mezőtúron

Előadó: Szűcs Dániel önkormányzati képviselő

 

4. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 20/2018. (II.22.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

 

5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6. A Mezőtúr, Móricz Zsigmond út 7. szám alatt található kovácsműhelyre vonatkozó bérleti szerződésről

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 0243/4, 0243/5, 0243/7, 02743/8, 0243/9, 0243/10, 0243/11, valamint 0243/12 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

  1. melléklet, 2. melléklet, Vételi ajánlat

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 2200/3 hrsz-ú, beépítetlen terület értékesítéséről

  1. melléklet, 2. melléklet,

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9. A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00001azonosítószámú “Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című projekthez kapcsolódó Bűnmegelőzési Stratégia elfogadásáról

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10. Mezőtúr Város 2019. évi nyári rendezvényeinek értékelése
– MVSA beszámoló
– East Fest_értékelés
-Szöveges_turi_vásár
-Költségvetés_turi_vásár

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

11. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12 . Tájékoztató a 2019. augusztus 19. – 2019. szeptember 15. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről

– Pü tájékoztató 2019
Beszámoló

 

13 . Bejelentések

 

Mezőtúr, 2019. szeptember 20.

                                                                                                                               

                                                                                                                               Herczeg Zsolt

                                                                                                                                   polgármester