Testületi Meghívók » 2019. augusztus 29.

Mezőtúr Város Polgármestere

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 13:30 órakor soros nyilvános ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

 

1.Mezőtúr város víziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről

1.sz.Melléklet, 2.sz.Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2.Új-Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) rendelete módosításához

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3.Új-Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4.Új-A Csellár és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5.Új-A MEDI-CHEMI Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött feladatellátási szerződés megszüntetése

  • Feladatellátási szerződés háziorvosi alapellátás helyettesítéssel történő ellátására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6.A 01091 hrsz-ú fásított terület (a) alrészletén található fák értékesítésére megkötött szerződés határidejének módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7.A Mezőtúr 102/1 hrsz-ú, Szabadság tér 13. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szándéknyilatkozatról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8.A Karcagi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Előterjesztés melléklete, Határozat melléklete, Szerződésmódosítás melléklete

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9.Fazekas Sándor Földhaszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10.A Mezőtúr 5493 hrsz-ú ingatlanon található kikötő megközelítését szolgáló járda bérleti szerződéséről

Bérlet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

11.Új-Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú “Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című projekt keretében a 2019/2020-as tanévben nyújtandó ösztöndíj programra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12.Új-Pályázati felhívás elfogadásáról az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú, „ A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében a 2019/2020-as tanévben nyújtandó ösztöndíj programra

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

13 A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

 

14.A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1.sz.Melléklet, 2.sz.Melléklet, 3.sz.Melléklet, 4.sz.Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

15.Tájékoztató a 2019. június 17. – 2019. augusztus 18. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről

PÜ – tályékoztató

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

16.Bejelentések

 

Mezőtúr, 2019. augusztus 22.

                                                                                                                               

                                                                                                                               Herczeg Zsolt

                                                                                                                                   polgármester