Testületi Meghívók » 2019.11.28.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-án (csütörtökön) 1330 órakor

rendes nyilvános ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

 Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

 

Az ülés napirendi javaslata nyílt ülés keretében:

 

1 . A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 23/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) rendelete módosításához

Melléklet,

Előzetes Hatásvizsgálati lap,

Előterjesztés indoklása

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről

Melléklet,

Előzetes Hatásvizsgálati lap

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4 . A 2019. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

 

5 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről

  1. melléklet, 2. melléket, Melléklet

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

 

6 . A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 17. számú módosítása

1.  melléklet, 2. melléklet(1. melléklete 2. melléklete)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7 . TEK-X  és Társa Kft. kérelméről

Előterjesztés melléklete, Szerződés

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8 . A Mezőtúr, Móricz Zsigmond út 7. szám alatt található kovácsműhelyre vonatkozó bérleti szerződésről

Bérleti szerződés, Szerződés melléklete

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9 . Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, Szabadság tér 24. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződéséről

Bérleti szerződés

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10 . Mezőtúr Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

  1. melléklet, 2. melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

11 . Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  1. melléklet, 2. melléket, 3. melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

13 . Tájékoztató a 2019. szeptember 16. – 2019. november 17. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről

14 . Bejelentések

 

Mezőtúr, 2019. november 22.

 

 Herczeg Zsolt

                                                                           polgármester