Önkormányzat » Alpolgármester feladatai


Az alpolgármester feladatai

1. A polgármestert akadályoztatása, távolléte esetén általános jelleggel helyettesíti.
2. Segíti a polgármester munkáját, feladatait a polgármester irányításával látja el.
A következő polgármesteri feladatok, hatáskörök gyakorlásában működik közre:
– az önkormányzati rendeletek és a képviselő-testületi határozatok előkészítése,
végrehajtásának megszervezése, a végrehajtás ellenőrzése,
– a városi címer használatának engedélyezése.
3. Egyéb feladatai:
a) Kapcsolatot tart a képviselő-testület tagjaival.
b) Tevékenyen részt vesz a bizottsági elnökök, a bizottságok munkájának segítésében.
Közvetlen kapcsolatot tart a művelődési, oktatási és sport bizottsággal, az
egészségügyi és szociális bizottsággal, üléseiken köteles részt venni.
c) Közreműködik a városi önkormányzat kapcsolatainak kialakításában. Az
országgyűlési képviselőkkel, pártokkal, társadalmi és érdekképviseleti szervekkel
folyamatos kapcsolatot tart.
d) Részt vesz az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében és
fejlesztésében.
e) Közreműködik az önkormányzat tömegkommunikációs kapcsolatainak fenntartásában
és fejlesztésében.
f) A polgármester megbízása alapján képviseli a városi önkormányzatot és a képviselőtestületet.

g) A képviselő-testület ülésén a városi képviselők által hozzá intézett, az önkormányzati
ügyeket érintő kérdésre, interpellációra az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül
írásban – köteles választ adni.
h) Közreműködik az alábbi területekkel összefüggő hivatali és intézményi feladatok
irányításában, ellátásában:
– folyamatosan kapcsolatot tart fenn a hivatal valamennyi irodájával és a polgármesteri
kabinettel.
i) Ellátja a polgármester által meghatározott egyéb önkormányzati feladatokat, intézi a
rábízott ügyeket.
4. A polgármesterrel felváltva ügyfélfogadást tart.
5. A polgármester hatáskörében tett intézkedésekről, a polgármester által rábízott feladatok
végrehajtásáról folyamatosan beszámol a polgármesternek.