Önkormányzat » 2019.május 29.

Mezőtúr Város Polgármestere

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Képviselő-testülete

2019.május 29-én (szerdán) a 16 órakor kezdődő együttes bizottsági ülést követően

soron kívüli nyilvános ülést tart, 

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

1. Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

 1. melléklet   2. melléklet   3. melléklet   4. melléklet   5. melléklet 
6. melléklet

2.Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2018. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól

1.melléklet   2. mellékletek   3. melléklet   4. mellékletek

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

3. A közterület használatáról szóló 13/2015.(V.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előterjesztést véleményezi: Ügyrendi Bizottság

4. A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) tisztségének betöltésére irányuló pályázat kiírására

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előterjesztést véleményezi: Művelődés, Oktatási és Sport Bizottság

5. Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, Nagykúria út 160. külterület 077/3 helyrajzi számú ingatlan területére, illetve általánosságban az „Ma-2” övezetre vonatkozóan) a partnerségi egyeztetés lezárásáról

  1. melléklet    2. melléklet   3. melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

6. Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület, Szolnoki út 01707/40 hrsz-ú ingatlan és környezetére kiterjedően) a partnerségi egyeztetés lezárásáról

1 melléklet   2. melléklet   3. melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

7. Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, Nagykúria út 160. külterület 077/3 helyrajzi számú ingatlan területére, illetve általánosságban az „Ma-2” övezetre vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítésére vonatkozó önkormányzati vélemény alátámasztásáról

Előterjesztés melléklete

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

8. Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület, Szolnoki út 01707/40 hrsz-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítésére vonatkozó önkormányzati vélemény alátámasztásáról

Előterjesztés melléklete

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Új napirendi pont: 

 9. Innovációs és Technológiai Minisztérium „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására”című, LVF/13997/2019-ITM kódszámú kiírására pályázat benyújtásáról

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Mezőtúr, 2019. május 27.

Herczeg Zsolt

  polgármester