Önkormányzat » 2019. június 27.

Mezőtúr Város Polgármestere

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Képviselő-testülete
2019. június 27-én (csütörtökön) 13.30 órakor soros nyilvános és zárt ülést tart,
amelyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Városháza Díszterme  5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

1 . Tájékoztató a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről, valamint beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató,
Beszámoló

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

2 . A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatala vezetőjének tájékoztatójáról (szóbeli)

Előadó: Rácz Péter Béla hivatalvezető

3 . A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi üzemeltetési tevékenységéről

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester


A képviselő-testület zárt ülést tart:

4 . A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére gázmentesítő berendezés beszerzésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok bírálatára

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester


A képviselő-testület nyilvános ülést tart:

5 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) rendelet módosításáról.

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

6 . A Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda térítési díjainak módosításáról

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

7 . A bölcsődei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

Előterjesztés melléklete,
Határozat melléklete

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

8 . A Mezőtúri Horgász Egyesület részére nyújtandó támogatásról

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

9 . Bíró Gábor kérelméről

Előterjesztés melléklete,
Határozat melléklete

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

10 . A Túr-Agro Kft-vel kötendő bérleti szerződésről

Előterjesztés melléklet,
Határozat melléklete

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

11 . Tájékoztató Mezőtúr város nyári rendezvényeiről

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

12 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

  1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

13 .  Tájékoztató a 2019. május 20. – 2019. június 16. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről

BKTT

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

14 . Bejelentések


A képviselő-testület zárt ülést tart:

1 . A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

2 . A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

3 . Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 414 hrsz-ú, Kossuth Lajos út 23. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

4 . Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4865/5 hrsz-ú, Vízmű utca 19. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

5 . A Mezőtúr, belterület 2010/2 hrsz-ú út Magyar Állam részére történő átadásáról

Térkép melléklet, határozat melléklete

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

6 . Rácz Anna lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Új napirendi pont

7 . A Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

8 . A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú „Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése”című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

9 . Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében képzés tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló, nemzeti közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők sorrendjének megállapításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Mezőtúr, 2019. június 21.         

Herczeg Zsolt

polgármester