Önkormányzat » 2019. április 25

Mezőtúr Város Polgármestere

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Képviselő-testülete

2019. április 25-én (csütörtökön) 13.30 órakor

soros nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

 1. Beszámoló Mezőtúr Város közrend, közbiztonsági helyzetéről
  Melléklet
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 3. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) számú rendeletének módosításáról
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 4. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 5. A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2018. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 6. A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2018. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 7. A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2018. évi éves beszámolójáról, és 2019. évi üzleti tervéről
  1.melléklet2. melléklet3. melléklet
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 8. A MÁV Zrt. területét megfigyelő, Mezőtúr Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő térfigyelő rendszerre vonatkozó Együttműködési megállapodásról
  1.melléklet2. melléklet
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 9. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 414 hrsz-ú, Kossuth Lajos út 23. szám alatti ingatlan értékesítéséről
  Melléklet
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 10. Bírósági ülnökök választásáról
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 11. A Települési Értéktár Bizottság elnökének személyében bekövetkezett változásról
  Melléklet
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 12. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  1.melléklet2.melléklet3. melléklet
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 13. Tájékoztató a 2019. március 18. – 2019. április 14. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről
  BKTT
  Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
 14. Bejelentések

A képviselő-testület zárt ülést tart:

15. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4322/1 hrsz-ú Pétery Károly utca 8. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

16. A pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Mezőtúr, 2019. április 18.    

Herczeg Zsolt
polgármester