Népszámlálás 2022

FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Tisztelt Lakosság!

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapban sorra kerülő országos népszámlálás lebonyolításához.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:

 • körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
 • az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
 • a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. és 2022. november 20. közötti időszak

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:

 • nagykorú, cselekvőképes személy,
 • saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
 • e-mail-cím, telefonszám.

A számlálóbiztosnak

 • legalább középfokú végzettséggel,
 • magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkeznie,
 • fontos a megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
 • a beszédkészség és kapcsolatteremtő képesség,
 • az összeírás területén való helyismeret,
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős (jegyző) feladata. A számlálóbiztosi feladatok ellátására a kiválasztást követően elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően, sikeres vizsga letétele után köthető szerződés.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és szeretne a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, hogy a www. mezotur.hu honlapon vagy a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., mfsz. 7. szoba) elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve küldje meg a hatosag@mezotur.hu címre, vagy postai úton a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre, de beadhatja személyesen is a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán a mfsz. 7. számú irodában.

Jelentkezési határidő: 2022. július 25.

További információ a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban, a hatosag@mezotur.hu e-mail címen, vagy a 06-56/551-929 telefonszámon kérhető.

 dr. Enyedi Mihály
jegyző, népszámlálási felelős 

Megtekintés —> Adatvédelmi tájékoztató 2022. évi népszámlálás tekintetében felülvizsgálói/számlálóbiztosi feladatok elvégzésével kapcsolatos adatkezelésről

Megtekintés—> JELENTKEZÉSI LAP a 2022. évi népszámlálási feladatok elvégzése kapcsán számlálóbiztosi feladatok ellátására